« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: Zvláštní užívání Rožmberská ul, Horská ul., Č. Krumlov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-17910.pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ
KOMUNIKACI
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako správní orgán
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále
jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> První SaZ Plzeň a.s <.>,IČ 26329921,Wenzigova 8/79,301 00 Plzeň
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a
§ 172 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,(dále jen "správní řád"),po
souhlasném stanovisku orgánu Policie České republiky,Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov pod č.j.KRPC-990-52/ČJ-2021-020206 <,>
opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br> akce:
Zvláštní užívání Rožmberská ul <.>,ul.Pod Horou,Český Krumlov <.>
<br> Dotčená komunikace:
Silnice č.III/1571 (ulice Rožmberská,Český Krumlov) <,>
Místní komunikace III.třídy č.123 (ulice Pod Horou,Český Krumlov) <.>
<br> V úseku:
V místě křižovatky ulice Rožmberská a ulice Pod Horou,Český Krumlov <.>
<br> Komu se stanovuje:
První SaZ Plzeň a.s <.>,IČ 26329921,Wenzigova 8/79,301 00 Plzeň <.>
<br> Důvod žádosti:
Zajištění plynulosti provozu při provádění stavebních prací (protlak + podélný výkop
v pomocném silničním pozemku,uložení kabelů elektronických sítí) <.>
<br> Termín:
24.04.2021 – 19.05.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Český Krumlov Odbor dopravy a silničního
hospodářství
<br> Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
<br> tel.: 380 766 111
<br>
<br> IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
<br> posta@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz
<br>
<br> číslo jednací spisová značka vyřizuje / telefon / e-mail Český Krumlov
<br> MUCK 17954/2021/ODSH/Is S-MUCK/17910/2021/ODSH/Is
Bc.XXXX XXXX / XXXXXXXXX
<...
situace.pdf
C:\ť )]
<br> i
<br> ;
<br> !
<br> ' s.<,>
<br> Rožmberská
<br> ;ggep e ozoz "S'e “zo-meuzas ©
<br> nom-| pod
<br> Rožmberská
<br> & iš '\2 š.- ? % ": 5 \\ * '.VfL & " “=*“ :u 2.w ».'— / 4.- Š'— m ' za ' 3.— 12._? 5339221 330.“MW ' (SÚ 82A0?W9M “Md
<br> oči
<br> © Seznam.cz.a.s.<.> 2020 a další
<br> %$!qu
<br> gou
<br> Rožmberaká
<br> ďňVN/Žf'řabc-í/ab
<br> *.<.> \.\'\ pod Horou
<br> AW
<br> 019
<br> =.[]:/4
<br> new|-| pod
<br> Pod Horou
<br> &

Načteno

edesky.cz/d/4580351

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz