« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - krátkodobý pronájem části pozemků v k.ú. Braník HOM-78028/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

krátkodobý pronájem části pozemků v k.ú. Braník HOM-78028/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> krátkodobě části pozemků parc.č.2468/1,2468/3,2468/8,2612/146,2612/217 v kat.území
Braník pro společnost Energo Praha spol.s r.o.(investor: PREdistribuce,a.s.) o výměře 450 m2
za účelem užívání pozemků v rámci akce “Praha 4 – Hodkovičky,Na Výspě a okolí „Obnova
kNN,S - 145615“ (k vyjádření č.j.MHMP 673433/2020 ze dne 10.5.2020)
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-78028/2021
Zveřejněno od: 08.04.2021 do: 24.04.2021
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4578462


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz