« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Křižíkova 89/330, Praha 8, parc. č. 812/1, k.ú. Karlín TSK-78187/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Křižíkova 89/330, Praha 8, parc. č. 812/1, k.ú. Karlín TSK-78187/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C20006458| zastoupené Technickou správou komunikaci hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 81'770,110 00 Praha 1 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění restaurační předzahrádky
<br> lokalita: Křižíkova 89/330,Praha 8,Karlín období: 01.05.2021 —31.10.2021
<br> výměra 35 m2
<br> budoucí nájemce XXXXX XXXXXXX IČO: XXXXXXXX Sídlo: Osinalická XXX/X,Ěábliee,Praha X,PSČ 182 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,| 10 00 Praha ],nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.Petr Fanoš,1112 obchodní oddělení,telefon: 257015143 První den zveřejnění: 08.04.2021 Poslední den zveřejnění: 23.04.2021
<br> podpis a otisk razil/ca

Načteno

edesky.cz/d/4578460


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz