« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-78191/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-78191/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,1č: 00064581,DIČ:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění restauračních předzahrádek
<br> Číslojednací Budoucí nájemce Období Výměra Lokalita MČ IČO Parcelní č.kat.území m2 1/21/1240/162 XXXXX XXX XXXXXX XX.XX.- X Kafkova XXX/XX X XXXXXXXX 4028 Dejvice 9/21/1240/009 s.r.o <.>,Prokopova 31.12.2021 1 Bělohorská 3688/1 Břevnov 572/14,Praha 3,1394/42 130 00 1/21/1240/163 Ing.Georges 01.05.— 18 Národní Obrany 6 45761400 2060 Bubeneč 9/21/1240/010 Madi,Na hutích 31.10.2021 693/27 693/13,Praha 6,160 00 1/21/1270/203 XXXXX XXXX,Pplk.XX.XX.- X Farského 1387/5 7 73781347 2245 Holešovice 9/21/1270/021 Sochora 1387/9,31.10.2021 Praha 7,170 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,l 10 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXX,XXXX Obchodní oddělení telefon: XXX XXX XXX '
<br> První den zveřejnění: 08.04.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 23.04.2021
<br> TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ
<br> _ hl.m.PRAHY.a.s <.>
<br> Rásnovka 770/81 110 00 PRAHA 1 124
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.c/Áwfff
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Obchodní oddělení
<br> Hro_XXXX_XX_XXX

Načteno

edesky.cz/d/4578458


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz