« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Staré Ždánice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_opakované_VP [PDF, 245 kB]
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> Štrossova 44,Pardubice 53021
<br> Sp.zn.: OHA/45140/2011/Mo
Č.j.: MmP 37540/2021 Pardubice,dne 13.4.2021
Vyřizuje: Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXXX
XXX.XX / A.XX
<br> Vypraveno dne: 13.4.2021
<br> *S00BX01P3YPI*
S00BX01P3YPI
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Magistrát města Pardubic,Odbor hlavního architekta,Oddělení územního plánování,jako úřad
územního plánování,v souladu s ustanovením § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon,dále jen „stavební zákon“),v platném znění oznamuje
v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona
<br> POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU STARÉ ŽDÁNICE <.>
<br> OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ ŽDÁNICE
A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
<br> SE BUDE KONAT FORMOU
<br> INTERNETOVÉHO PŘENOSU DNE
<br> 25.05.2021 (úterý) v 17:00 hod
_____________________________________________________________________________________________________________________
<br> Veřejné projednání proběhne pouze prostřednictvím internetového přenosu (dále jen „online“) <,>
a to z důvodu platných opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID - 19,ke dni vyvěšení této
vyhlášky.K online projednání je možné se připojit v uvedeném čase prostřednictvím odkazu:
<br>
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzFjYmE1ZmMtOTE1NC00OGZhLWI4OWItN2MxMGJlZGZhMTM2%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f74dc1a-7667-4ffe-9e3b-
b531f5eb802b%22%2c%22Oid%22%3a%229a39f329-18a2-4b04-b449-17e54fae6422%22%7d
<br> Návod na postup připojení naleznete v souboru „Návod na připojení“,který je dostupný na
odkazu:
<br> https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace-
obci/seznam-obci/stare-zdanice/
<br> Připojení k projednání bude možné 15 minut před zahájením jednání <.>
______________________________________________________________________________
<br> Upraven...

Načteno

edesky.cz/d/4577908

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz