« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Ukončení posuzování - MHMP - Obytný soubor Pitkovická – I. etapa a obytný soubor Kozáková

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257280782 fax: 257280203 rihova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 13.4.2021
<br> Číslo jednací: 044667/2021/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_ 029927/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXX l.XXX
<br> Značka: OŽP/Říh
<br> Posuzovaní vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> - zveřejnění informace o ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní
<br> prostředí
<br> Středočeský kraj (jako příslušný územně samosprávný celek) zveřejňuje podle § 16 odst.3 zákona
č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
<br> (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění zákona č.93/2004 Sb <.>,informaci
<br> Magistrátu hlavního města Prahy o ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní
<br> prostředí k záměru
<br>
„Obytný soubor Pitkovická – I.etapa a obytný soubor
<br> Kozáková – II.etapa,Praha 22 - Pitkovice“ <.>
<br> Do dokumentů k tomuto záměru lze nahlédnout v pracovních dnech: po,st 8-17 hod.; út,čt,pá 8-14
<br> hod.po telefonické dohodě – Mgr.XXXX XXXXXX,XXX XXX XXX u odboru životního prostředí
<br> a zemědělství KÚ Středočeského kraje,Zborovská 11,Praha 5,vchod C (4.patro,č.4111) <.>
<br> Do dokumentů k tomuto záměru lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
<br> stránkách CENIA,česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na
<br> stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia),pod kódem záměru PHA1118 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> vedoucí odboru životního prostředí
<br> a zemědělství
<br>
<br>
<br>
<br> v z.Ing.XXXX XXXXXXXXX
vedoucí oddělení
<br> posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
<br>
<br>
<br> Datum vyvěšení: 13.4.2021 Datum sejmutí:
<br>
2021-04-13T13:35:32+0200
Ing.XXXX XXXXXXXXX XffecdXXbXXdeXXXafXfeeXXaXXXXXfXfXcXXXba

Načteno

edesky.cz/d/4577594


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz