« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-78166/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-78166/2021
Hlavní město
<br> Praha
<br> Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> msMkmŘ$mwM$NWLlw00Pmm1
<br> ČZNAMUJE
<br> Ve smyslu š 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚ
<br> R
<br> PRONAJMOUT
<br> část Icomunilšace za účelem předzahrádky
<br> Číslo jednací Budoucí nájemce Období Výměra m2 Lokalita MČ IČO Parcelní č.kat.území Lokal Biok s.r.o <.>,:1áměstí14.řijna.„_.1121/1270/197 2173/10,Praha s,150 Do 1s.s.-a1.1z.2oz1 14 nám.14 řijna 5 26701364 3/2 Smlchov 1/21/1270/198 Lajka & Spa" “““"“ akademie 1 5 30 9 2021 s o k dem' 366/11 7 2428314? 2023 Bubeneč 366/11,Praha 7 ' " ' ' a a "" '
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,! I0 00 Praha 1,nejpozději do posledního due zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,XXXX obchodní oddělení telefon: XXX XXX XXX První den zveřejnění: 8.4.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 23.4.2021
<br> __ ] :
<br> TECH.SPŘÁV * ilii m.P \H,<.> S.Rosno—cia “,*/Of.0 PRAHA1
<br> mmm
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> Obchodní odděl em'

Načteno

edesky.cz/d/4576638


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz