« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - Žádost o poskytnutí informace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Text_dokumentu [PDF, 85 kB]
Č.j.: OSA/D-5594/20 strana 1 (celkem 1)
<br> Magistrát města Pardubic
<br> Odbor správních agend |Oddělení deliktů provozovatele vozidla
<br> 17.listopadu 303,530 21 Pardubice
<br> č.jednací.: OSA/D-5594/20/36
<br> Sp.značka.: OSA/D-5594/20
<br> Počet listů: 1
<br> Počet příloh: 0
<br> vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX
<br> telefon: XXX XXX XXX fax : XXX XXX 691
<br> e-podatelna: posta@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 12.04.2021
<br> Žádost ze dne 22.3.2021 – č.j.OSA/D-5594/20/31
<br> Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zák.č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k
informacím
<br> Žádost spočívá v zaslání kopie protokolu o ústním jednání,úředního záznamu sepsaného policisty a
obsahu spisu <.>
<br> Informace byla poskytnuta v části týkající se protokolu o ústním jednání a obsahu spisu,v části
týkající se kopie úředního záznamu sepsaného policisty byla žádost dle § 15 zákona 106/1999 Sb <.>
odmítnuta rozhodnutím č.j.OSA/D-5594/20/34 ze dne 8.4.2021 <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
vedoucí oddělení deliktů provozovatele vozidla

Načteno

edesky.cz/d/4576476

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz