« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Záměr - bezúplatně převést (darovat) části pozemků ve vlastnictví obce Horoušany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_868903306_0_86328373010_209_PGP3572021_644803_GP_01367_114046722010-1.pdf (815.09 kB)
lukas.boucek@entrum.cz
2021-01-26T20:33:34+0100
ověření GP
<br>
KP Praha - východ
2021-02-02T10:39:27+0100
KÚ pro Středočeský kraj
PGP-357/2021-209
<br>
2021-02-03T08:16:50+0100
Unknown signer a4d00a3121b9ec0d5f4996db31da588abbd1f5e0
KSÚS Vzájemný převod pozemků.pdf (1.47 MB) (37.5  kB)
OZNÁMENÍ
Obec Horoušany oznamuje
<br> v souladu s ust.§ 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> záměr
<br> bezúplatně převést (darovat) části pozemků ve vlastnictví obce Horoušany,které byly odděleny podle geometrického plánu č.1367-36/2020 v k.ú.Horoušany vyhotoveného společností TB servisní s.r.o <.>,IČO: 05100747,ověřeného Ing.Lukášem Boučkem,úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem,pod č.1/2021 dne 26.1.2021,konkrétně pak
a) díl „p1“ o výměře 93 m2 z pozemku parc.č.33/1 <,>
b) díl „a1“ o výměře 50 m2 z pozemku parc.č.379/2 <,>
<br> c) díl „e1+f1“ o výměře 9 m2 z pozemku parc.č.585/1 <,>
<br> d) díl „k1+n1“ o výměře 251 m2 z pozemku parc.č.590/1 <,>
<br> e) díl „q1“ o výměře 141 m2 z pozemku parc.č.590/2 <,>
<br> f) díl „t1“ o výměře 4 m2 z pozemku parc.č.590/4 <,>
<br> g) díl „i1“ o výměře 23 m2 z pozemku parc.č.590/8 <,>
<br> h) díl „z1“ o výměře 36 m2 z pozemku parc.č.585/1 <,>
<br> i) díl „y1“ o výměře 40 m2 z pozemku parc.č.590/6 <,>
<br> vše v k.ú.Horoušany,do vlastnictví Středočeského kraje.Oddělené části pozemků jsou zastavěny silnicemi III/10163 a III/10164 <.>
<br> Obec Horoušany pro úplnost uvádí,že se předpokládá současné bezúplatné převedení chodníky zastavěných částí pozemků z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Horoušany <.>
Obec Horoušany si vyhrazuje právo změnit či doplnit tento záměr,případně od něj odstoupit,zrušit prodej výše specifikovaných pozemků <.>
Podle výše citovaného zákonného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději však do posledního dne zveřejnění <.>
Podrobnější informace týkající se tohoto záměru podá XXX XXXXXXX,starosta obce Horoušany (tel. XXX XXX XXX) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> starosta obce Horoušany
Příloha: Geometrický plán č.1367-36/2020
Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
Záměr_Horoušany a Středočeský kraj_směna.DOC (37.5 kB)
OZNÁMENÍ
Obec Horoušany oznamuje
<br> v souladu s ust.§ 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> záměr
<br> bezúplatně převést (darovat) části pozemků ve vlastnictví obce Horoušany,které byly odděleny podle geometrického plánu č.1367-36/2020 v k.ú.Horoušany vyhotoveného společností TB servisní s.r.o <.>,IČO: 05100747,ověřeného Ing.Lukášem Boučkem,úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem,pod č.1/2021 dne 26.1.2021,konkrétně pak
a) díl „p1“ o výměře 93 m2 z pozemku parc.č.33/1 <,>
b) díl „a1“ o výměře 50 m2 z pozemku parc.č.379/2 <,>
<br> c) díl „e1+f1“ o výměře 9 m2 z pozemku parc.č.585/1 <,>
<br> d) díl „k1+n1“ o výměře 251 m2 z pozemku parc.č.590/1 <,>
<br> e) díl „q1“ o výměře 141 m2 z pozemku parc.č.590/2 <,>
<br> f) díl „t1“ o výměře 4 m2 z pozemku parc.č.590/4 <,>
<br> g) díl „i1“ o výměře 23 m2 z pozemku parc.č.590/8 <,>
<br> h) díl „z1“ o výměře 36 m2 z pozemku parc.č.585/1 <,>
<br> i) díl „y1“ o výměře 40 m2 z pozemku parc.č.590/6 <,>
<br> vše v k.ú.Horoušany,do vlastnictví Středočeského kraje.Oddělené části pozemků jsou zastavěny silnicemi III/10163 a III/10164 <.>
<br> Obec Horoušany pro úplnost uvádí,že se předpokládá současné bezúplatné převedení chodníky zastavěných částí pozemků z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Horoušany <.>
Obec Horoušany si vyhrazuje právo změnit či doplnit tento záměr,případně od něj odstoupit,zrušit prodej výše specifikovaných pozemků <.>
Podle výše citovaného zákonného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději však do posledního dne zveřejnění <.>
Podrobnější informace týkající se tohoto záměru podá XXX XXXXXXX,starosta obce Horoušany (tel. XXX XXX XXX) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> starosta obce Horoušany
Příloha: Geometrický plán č.1367-36/2020
Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/4572605

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz