« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - V418/818 - zdvojení vedení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Odbor výkonu státní správy VIII Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10 (+420) 26712-1111 posta@mzp.cz ISDS: 9gsaax4 www.mzp.cz 1/34 Olomouc dne 6.dubna 2021 Č.j.: MZP/2021/570/329 Sp.zn.: ZN/MZP/2020/570/8 Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX E-mail: kamila.kudelova@mzp.cz ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (dále jen „závazné stanovisko“) podle § 9a odst.1 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“) Výroková část Název záměru: V418/818 - zdvojení vedení Kapacita (rozsah) záměru: Posuzovaný záměr představuje zdvojení stávajícího vedení V418 o napěťové hladině 400 kV v úseku od lomového bodu R1 (stožár č.2) v k.ú.Proseničky po transformovnu Otrokovice.Celková délka zdvojovaného vedení je cca 37 km.Zdvojení vedení představuje kompletní demontáž stávajícího vedení v celé trase a následnou výstavbu nových základových konstrukcí,kompletní výstavbu stožárových konstrukcí,fázových vodičů a izolátorových závěsů.Záměr je umístěn ve stávajícím koridoru mezi lomovými body R1 – R23 s maximálním zachováním osy vedení a umístění stožárových míst s tím,že od lomového bodu R23 (stožár č.102) v k.ú.Tlumačov na Moravě až po transformovnu Otrokovice bude záměr umístěn v nové trase (v délce cca 4,7 km),která je 50 m osově vzdálená od trasy stávající.Nové dvojité vedení bude v celé trase realizováno na stožárových konstrukcích typu Dunaj (předpokládá se celkem 115 stožárů,z toho 87 nosných a 28 kotevních) s výškou nosného stožáru v rozmezí 46,0 - 57,8 m nad terénem,výškou kotevního stožáru v rozmezí 44,0 - 51,9 m nad terénem a s celkovou šířkou koridoru vedení cca 69,4 m v běžné trase (včetně ochranného pásma 2 x 20 m).Součástí záměru je (ve vztahu ke křížení vedení) i dílčí úprava trasy vedení 220 kV V253/254 v úseku mezi stávajícími stožáry č.208 - ...

Načteno

edesky.cz/d/4570369

Meta

EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz