« Najít podobné dokumenty

Obec Petrov nad Desnou - Záměr prodeje obecního pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrov nad Desnou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje.doc
OBEC Petrov nad Desnou Petrov nad Desnou 156,788 16 Č.j.OUPND 435/2021 Záměr prodeje obecního pozemku Obec Petrov nad Desnou dle ust.§ 39 odstavce č.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích ( obecní zřízení) v platném znění zveřejňuje záměr obce prodat nemovitý majetek v k.ú.Petrov nad Desnou – pozemek p.č.345 – trvalý travní porost o výměře 133 m2 za kupní cenu ve výši 5,-Kč / m2 + výdaje spojené s prodejem nemovitosti.Užívání určeno k zemědělským účelům.Záměr prodeje uvedeného pozemku schválilo Zastupitelstvo obce Petrov nad Desnou na svém 13.zasedání pod bodem 13/1.50.P.č.345 408 El? 355 346 0.3423/1 «5m 5 m 15 2:.25m 347

Načteno

edesky.cz/d/4569169

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrov nad Desnou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz