« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pozemek parc. č.1016/62 k. ú. Čimice HOM-78067/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozemek parc. č.1016/62 k. ú. Čimice HOM-78067/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> část pozemku parc.č.1016/62 v kat.území Čimice o celkové výměře 365 m2 společnosti
Tittelbach group s.r.o,<.> zastoupené jednatelem společnosti Ing.Matyášem Tittelbachem za
účelem užívání pozemků v rámci stavební akce „Praha 8,Čimice,Ouholická,„Oprava STV z PS
Či8 Ouholická – II.etapa“,(investor Pražská teplárenská a.s.) “ ohlášení stavby ke stanovisku č.j <.>
MHMP 342242/2021 ze dne 16.03.2021 <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-78067/2021
Zveřejněno od: 06.04.2021 do: 21.04.2021
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4569049


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz