« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - referent / referentka zdravotnictví v odboru zdravotnictví PER-78121/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

referent / referentka zdravotnictví v odboru zdravotnictví PER-78121/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) vyhlašuje dne
<br> 6.dubna 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> referent / referentka zdravotnictví
<br> v odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0333)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: referent / referentka zdravotnictví,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1) 10
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br>  průběžné vyhodnocování požadavků zdravotnických zařízení v rámci území hlavního
města Praha a zpracovávání přehledů
<br>  organizační zajištění stacionárních odběrových a očkovacích míst na území hlavního
města Prahy
<br>  vyřizování administrativy a příprava podkladů pro jednání ředitele odboru
<br>  poskytování informací občanům při vyřizování jejich záležitostí
<br>  zajišťování pokladních služeb pro potřeby odboru
<br>  zajišťování úkolů hospodáře/hospodářky odboru (evidence docházky,zajišťování
kancelářského zařízení a vybavení,provádění inventarizací hospodářských prostředků <,>
<br> vedení karet evidence svěřeného materiálu zaměstnancům,zpracovávání
<br> inventarizačních seznamů a ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku
<br>  práce se základními registry veřejné správy prostřednictvím agendového informačního
systému GINIS SSL
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o
<br> úřednících:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který
<br> ovládá český jazyk
<br> c) plná svépráv...

Načteno

edesky.cz/d/4569046

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz