« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - KUK Praha 7 PKD-78122/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KUK Praha 7 PKD-78122/2021
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGTSTRAT HLAVNTHo MĚSTA TTATTY |IIIIIIII|||!IllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllll Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPFNZTBE Oddělení silničního správního úřadu."Pechnická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Rásnovka 770/8 110 00 Praha 1.Vyřizuje/linka/tel.: XXXX XXXXXXX,Mgr.Č.j.: XXXXXXXXX MI—IlVIP-SZXXXX/XXXX/OX/Jv Počet listů: 1 Spis.zn.: Datum: S-MI-IMP 287496/2021PKD 12.3.2021
<br> Oznámení 0 návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání/zastavení silničních vozidel a výzva k uplatnění
<br> námitek <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>,IČ: 03447286,se sídlem Řásnovka 770/8,110 00 Praha 1,bez č.j <.>,předkládá v souladu s ust.& 19a zákona o pozemních komunikacích
<br> návrh opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel
<br> na místní komunikaci I.třídy Milady Horákové (záliv proti Letenské pláni),Korunovační (záliv u č.p.13 — 17),NN 2736 (spojka Korunovační — Milady Horákové),Letenské náměstí (parkovací záliv),Veletržní (I.etapa: Letenské náměstí — Kamenická (parkovací záliv),II.etapa: záliv před č.24,III.etapa: záliv Bubenská — Schnirchova),Strojnická (Umělecká — Dukelských hrdinů),Bubenská (Veletržní — NN 1341),Dukelských hrdinů (Strojnická — Veletržní),Železničářů (Plynární — U Papímy včetně slepého úseku a Na Šachtě — Bubenská),Za Viaduktem (záliv) a Vrbenského (Malá Plynární — Ortenovo náměstí) z důvodu zajištění jarního a podzimního komplexního úklidu místních komunikací na území MČ Praha 7 v k.ú.Holešovice a Bubeneč vtennínech 13.4.2021 a 6.10.2021 (Milady Horákové),13.4.2021 a 6.10.2021 (Korunovační),13.4.2021 a 6.10.2021 (NN 2736),15.4.2021 a 8.10.2021 (Letenské nám...

Načteno

edesky.cz/d/4569045

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz