« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - ulice Ječná, Praha 2, parc.č. 2416/1, k.ú. Nové Město TSK-78115/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ulice Ječná, Praha 2, parc.č. 2416/1, k.ú. Nové Město TSK-78115/2021
Hlavní mesto Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy se sídlem Řásnovka 8/770,110 15 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu & 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> část komunikace: ulice Ječná,chodník — startovací jáma pro protlak pod vozovkou
<br> lokalita: Praha 2- Nové Město období: 19.4.2021 — 31.5.2021 výměra: 9 m2
<br> budoucí nájemce: Dial Telecom,a.s.Sídlo: Křižíkova 36a,186 00 Praha 8
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK a.s <.>,Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.JiříBeínhauer,Odd.1319 telefonz257015868
<br> První den zveřejnění: 4.4.2021 Poslední den zveřejnění: 18.4.2021 Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> podpis a otisk razítka
<br> jazzmana—XX ' hi.m.PR
<br> Š ! \? Š
<br> ()

Načteno

edesky.cz/d/4569041


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz