« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Úplatný převod částí pozemků v k. ú. Hloubětín, Horní Počernice a Vysočany dotčených stavbou "Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany (včetně)" HOM-78030/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úplatný převod částí pozemků v k. ú. Hloubětín, Horní Počernice a Vysočany dotčených stavbou "Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany (včetně)" HOM-78030/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Prodat
<br> část poz.parc.č.1322,dle GP č.3157-667/2018 ozn.jako poz.1322/5 o výměře 389 m2 a část
poz.parc.č.2615,dle GP č.3158-667/2018 ozn.jako poz.parc.č.2615/4 o výměře 121 m2 v k <.>
ú.Hloubětín; část poz.parc.č.3968/48,dle GP č.5452-667/2018 (GP1) ozn.jako poz.parc.č <.>
3968/134 o výměře 7 m2,část poz.parc.č.3969/1,dle GP1 ozn.jako poz.parc.č.3969/4 o
výměře 236 m2,část poz.parc.č.3969/2,dle GP1 ozn.jako poz.parc.č.3969/5 o výměře 9 m2 a
tři části poz.parc.č.4535/1,dle GP1 ozn.jako pozemky parc.č.4535/9 o výměře 53 m2,parc.č <.>
4535/10 o výměře 18 m2 a parc.č.4535/11 o výměře 7 m2 v k.ú.Horní Počernice a část poz <.>
parc.č.1775,dle GP č.2781-667/2018 (GP2) ozn.jako poz.parc.č.1775/2 o výměře 566 m2 a
část poz.parc.č.2081,dle GP2 ozn.jako poz.parc.č.2081/2 o výměře 143 m2 v k.ú.Vysočany
/pro stavbu "Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha - Vysočany (včetně)"/ do
vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Správu železnic,st.org.za kupní cenu 3.541.014,00 Kč <,>
vč.DPH,tj.2 286 Kč/m2
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-78030/2021
Zveřejněno od: 02.04.2021 do: 23.04.2021
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079
<br>
<br> 3968/1 0995 orná půda 3968/1 4794 orná půda 0 3968/1 2443 4794
<br> 3968/133 62 orná půda 0 3968/1 2443 62
<br> 3968/10 91783 orná půda...

Načteno

edesky.cz/d/4569040


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz