« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronájem parkovacích míst:parc. č. 2532 v obci Praha, k. ú. Nové Město TSK-78095/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem parkovacích míst:parc. č. 2532 v obci Praha, k. ú. Nové Město TSK-78095/2021
Hlavní město Praha
Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br> O Z N A M U J E
<br>
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br> P R O N A J M O U T
<br>
<br>
Pronájem komunikace za účelem vyhrazeného parkovacího stání
<br> lokalita: parc.č.2532 v obci Praha,k.ú.Nové Město
období: 01.04.2021 – 30.04.2021
<br> parkovací stání: 3 nevyhrazená stání
<br> budoucí nájemce:
<br> DAMACO Company s.r.o <.>
<br> IČO: 03893596,DIČ: CZ03893596
<br> Hybernská 1007/20,110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00,Praha 1 <,>
<br> nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX Oddělení dopravy v klidu
<br> telefon: XXX 015 815
<br>
<br> První den zveřejnění: 02.04.2021
<br>
<br> Poslední den zveřejnění: 17.04.2021
<br>
<br>
<br> ……………….….<.> ……….<.> <.>
<br> Otisk razítka a podpis

Načteno

edesky.cz/d/4569038


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz