« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-78108/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-78108/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha ],lC: 00064581,DIČ:C20006458] zastoupené Technickoú správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Rásnovka 81770,110 00 Praha 1 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem předzahrádky
<br> Číslo jednací Budoucí nájemce Období Výměra m2 Lokalita MČ IČO Parcelní č.kat.území
<br> 1/21/1270/186 XXXXXXX XXXXXX,Klapálkova XX.X.- XX Gutova XX 10 06133843 4421/1 a Strašnice 3121/18.praha 4,14900 31.10.2021 4472/4
<br> 1/21/1270/187 Prague dessert compa nv LS.-3.10.2021 10 Na Belidle 310/30 5 2761648? 4979 Smíchov 5.r.o <.>,Na bělidle 310/30,Praha 5,15000
<br> 1/21/1270/190 Kladudíe Huňarováldická 15.5.- 14 Voskovcova 5 65447280 1798/4851 Hlubočepy 1292/9,Praha 5,15300 31.12.2021 1033/18
<br> 1/21/1270/192 Glodenses s.r.o <.>,Antala Staška 15.5.- 8 SEMANSKÉHO 2 22 09539310 2041/1 Uhříněves 1859/34,Praha 4,14000 30.9.2021
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,l 10 00 Praha [,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,XXXX obchodní oddělení
<br> telefon: XXX XXXXXX
<br> První den zveřejnění: 2.4.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 17.4.2021
<br> Monika Heimeova'
<br> Obchodní oddělení

Načteno

edesky.cz/d/4569036


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz