« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - prodat pozemky parc. č. 674/2, 674/3, 674/4 k.ú. Libeň HOM-78093/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prodat pozemky parc. č. 674/2, 674/3, 674/4 k.ú. Libeň HOM-78093/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Prodat
<br> pozemek parc.č.674/2 o výměře 493 m2 a spoluvlastnické podíly id.4/5 na pozemcích parc.č <.>
674/3 o výměře 68 m2,674/4 o výměře 12 m2,vše k.ú.Libeň,které jsou zastavěny objekty ve
spoluvlastnictví fyz.osob za kupní ceny 268,50 Kč/m2,2.458 Kč/m2,3.441 Kč/m2
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-78093/2021
Zveřejněno od: 06.04.2021 do: 26.04.2021
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4569031


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz