« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - právník / právnička v odboru stavebního řádu (3 pracovní místa) PER-78128/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

právník / právnička v odboru stavebního řádu (3 pracovní místa) PER-78128/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 6.dubna 2021 výběrové řízení na obsazení 3 pracovní místa úředníka/úřednice
<br>
<br> právník / právnička
<br> v odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kódy 3227,3228,3229)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: právník / právnička,s místem výkonu práce Praha,v platové třídě1) 12
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Pracovní místa jsou vhodná také pro absolventy / absolventky <.>
<br>
<br> Náplň práce
<br>  výkon komplexních právních činností v rámci odboru
<br>  zpracování právních výkladů a stanovisek
<br>  rozhodování o řádných a mimořádných opravných prostředcích v působnosti hl.města
Prahy
<br>  zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí obecných stavebních úřadů
v hl.městě Praze
<br>  zpracovávání vyjádření k ústavním stížnostem proti rozsudkům Nejvyššího správního
soudu
<br>  zastupování Magistrátu hl.m.Prahy při přezkoumání odborem vydaných rozhodnutí
před Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem včetně podávání
<br> kasačních stížností <.>
<br>  řešení nečinnosti stavebních úřadů
<br>  podíl na metodickém usměrňování činnosti stavebních úřadů na úseku veřejného
stavebního práva.Podíl na provádění kontroly na úseku veřejného stavebního práva
<br>  provádění výkonu činnosti stavebního úřadu v případech,kdy je Magistrát hl.města
Prahy obecným stavebním úřadem,nebo kdy si vyhradil pravomoc obecného stavebního
<br> úřadu
<br>  komplexní výkon činnosti vyvlastňovacího úřadu
<br>  podíl se na tvorbě právních předpisů hl.města Praha na úseku stavebního práva a změn
Statut...

Načteno

edesky.cz/d/4569030

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz