« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vedoucí oddělení využití bytového fondu v odboru bytového fondu PER-78131/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vedoucí oddělení využití bytového fondu v odboru bytového fondu PER-78131/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) vyhlašuje dne
<br> 6.dubna 2021 výběrové řízení pro jmenování do funkce vedoucího úředníka / vedoucí úřednice
<br>
<br> vedoucí oddělení využití bytového fondu
<br> v odboru bytového fondu Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 2929)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení využití bytového fondu,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1) 12
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.Plný pracovní úvazek <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br>  tvorba a koordinace koncepcí a programů rozvoje hl.města Prahy v oblasti bytové politiky
<br>  komplexní koordinace a metodické usměrňování správy majetkových souborů
<br>  koncepční,metodická,a konzultační činnost v oblasti využití bytového fondu hl.města Prahy
<br>  zajišťování agendy bytové politiky hl.města Prahy
<br>  řešení komplikovaných právních problémů na úseku využití bytového fondu
<br>  zpracovávání zásadních materiálů k využití bytového fondu pro orgány hl.města Prahy
<br>  spolupráce s příslušnými odbory Magistrátu hl.města Prahy v případech pořizování nové
ubytovací kapacity
<br>  zajišťování evidence volných bytů hl.města Prahy a kontrola způsobu jejich pronájmu
<br>  zajišťování projednání a zpracování nájemních a dalších souvisejících smluv
<br>  evidence smluv a sledování jejich platnosti
<br>  zajišťování kontroly dodržování podmínek nájemních smluv
<br>  zajišťování kontroly činnosti správních firem v oblasti kompetencí odboru
<br>  zpracovávání podkladů pro vyřizování stížností,oznámení,podnětů a petic občanů týkajících
se bytového fondu ve vlastnictví hl.města Prahy
<br>
<br> Předpoklady pro jmenování vedoucí úřednice/vedouc...

Načteno

edesky.cz/d/4569026

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz