« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - 17. listopadu - natáčení PKD-78177/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

17. listopadu - natáčení PKD-78177/2021
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HTAVHTHo MĚSTA PRAHY IlllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllIlllllllllllllll Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPFRRBZN Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> Roadrunner s.r.o <.>
<br> Pštrossova 199/25
<br> 110 00 Praha ]
<br> IC: 03309983
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXXXX,Ing.č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXX/XXXX/OX/Vo Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-lVH—IMP 373831/2021PKD 6.4.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,podané dne 22.3.2021,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává podle ust.& 77 odst.1 písm.0),odst.5 a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> 17.listopadu
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 5.1.2021,č.j.: KRPA 4340-1/ČJ—2021-0000DŽ,TP66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v ref...

Načteno

edesky.cz/d/4568992

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz