« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pozemek parc. č. 109/3 k.ú. Střešovice HOM-78118/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozemek parc. č. 109/3 k.ú. Střešovice HOM-78118/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Prodat
<br> formou výběrového řízení pozemek parc.č.109/3 o výměře 249 m2,k.ú.Střešovice,druh
pozemku ostatní plocha,jiná plocha,obec Praha.Podmínky výběrového řízení a další informace
naleznete elektronicky na realitním portále: www.realitniportalpraha.cz <.>
Nabídky je nutné doručit osobně,v řádně zalepené obálce s označením "HOM MHMP - Výběrové
řízení – Pozemek parc.č.109/3 k.ú.Střešovice“ a "NEOTEVÍRAT" nejpozději do 24.5.2021 na
podací místo,kterým je podatelna MHMP,Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1,a to do konce
návštěvní doby podatelny.Podatelna MHMP na adrese Mariánské nám.2/2,Praha 1,je z důvodu
opatření COVID uzavřena.Nabídky doručené později nebo na jiné podací místo nebudou
hodnoceny <.>
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese Nová úřední budova,Nám.Franze Kafky 1 <,>
Praha 1,5.patro,dveře č.509,dne 25.5.2021 ve 14 hod <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-78118/2021
Zveřejněno od: 07.04.2021 do: 23.05.2021
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4568987


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz