« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Radlická PKD-78169/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Radlická PKD-78169/2021
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGMMM MMM llllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllIllllllllllllllllll
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPFRROVO
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> Fa Podrazil s.r.o.Mělnická 583/12 150 00 Praha 5 IČ: 25669214
<br> Vyřizuje/tel.: XXXX XXXXXXX,Mgr.Č.j.: XXXXXXXXX
<br> MHMP-441612/2021/O4/Jv Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 354461/2021PKD 6.4.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Radlická,podané dne 17.3.2021,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.0),odst.5 a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Radlická
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Radlická v rozsahu,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jej ich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 6.4.2021,č.j.: KRPA-82535-1/ČJ-2021-OOOODŽ,TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bu...

Načteno

edesky.cz/d/4568984

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz