« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Malostranské náměstí, Tomášská, Letenská - natáčení PKD-78180/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Malostranské náměstí, Tomášská, Letenská - natáčení PKD-78180/2021
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRAT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY |lllllllllllllll|||||lllllllllllllllllHllllllIIIIIIIIIIIIIIIIHIII Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPFRSBTP Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> DNA Production s.r.o <.>
<br> Rybná 716/24
<br> 11000 Praha 1
<br> IC: 03516300
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MÍHMP-XXXXXX/XXXX/OX/Vo Počet listů/příloh: 1/2 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 354477/2021PKD 6.4.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti 0 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,podané dne 17.3.2021 a doplněné dne 22.3 2.021,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy— odbor služby dopravní policie vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.c),odst.5 á š 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Malostranské náměstí,Tomášská,Letenská
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 5.1 <.>,2021 č.j.: KRPA 4340- 1/ČJ-2021-0000DŽ,TP66 a vyhláškouc V.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikací...

Načteno

edesky.cz/d/4568982

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz