« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - KUK Praha 7 jarní úklid PKD-78182/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KUK Praha 7 jarní úklid PKD-78182/2021
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGTSTTAT HLAVNÍHO MĚSTA TRAAY Hllllllllllllllllllllllll\lllllllIlllllllllllllllllIlllllllllllllllll Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPFSOGOF Oddělení silničního správního úřadu II
<br> Technická správa komunikací hl.m.Prahy <,>
<br> a.s <.>
<br> Řásnovka 770/8
<br> 110 00 Praha 1
<br> II
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHlVIP-XXXXXX/XXXX/OX/Vo Počet listů/příloh: 1/6 Spis.zn.: Datum: S—lVII—HVIP 287496/2021PKD 7.4.2021
<br> Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,podané dne 3.3.2021 a po projednání s příslušným orgánem Policie CR,Krajským ředitelstvím Policie hl.m.Prahy — odborem služby dopravní policie “ vydává
<br> ve smyslu ust.© 1% odst.1,a odst.3 zákona 13/ 1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění p.p.& podle ust.© 77 odst.1 písm.0),odst.4 a odst.5 a čj 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> na místní komunikaci I.třídy Milady Horákové (záliv proti Letenské pláni),Korunovační (záliv u č.p.13 — 17),NN 2736 (spojka Korunovační — Milady Horákové),Letenské náměstí (parkovací záliv),Veletržní ( Letenské náměstí — Kamenická (parkovací záliv)),Strojnická (Umělecká — Dukelských hrdinů),Bubenská (Veletržní — NN 1341),Dukelských hrdinů (Strojnická — Veletržní),Železničářů (Plynární...

Načteno

edesky.cz/d/4568980

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz