« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Referent/ka oddělení evropského a mezinárodního práva (OP TP)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Referent-odd-evropskeho-a-mez-prava.pdf [PDF, 180KB]
Ministerstvo pro místní rozvoj,odbor mezinárodních vztahů,oddělení evropského a mezinárodního
práva,vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona č.234/2014 Sb.o státní službě výběrové
řízení na pozici MMR_147: referent/ka oddělení evropského a mezinárodního práva (OP
TP/SR) a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce <.>
<br>
Charakteristika pracovní činnosti:
- Koordinace a metodické usměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti
<br> v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů
- Podílení se na činnosti Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro programové období
<br> 2014-2020 a programové období 2021-2027,koordinačního a metodického orgánu
odpovědného vládě ČR za koordinaci řízení politiky hospodářské a sociální soudržnosti
<br> - Spolupráce s věcně příslušnými útvary na řešení právních a legislativních problémů
související s čerpáním zdrojů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
<br> - Spolupráce na identifikaci rizikových faktorů v legislativní oblasti ovlivňujících implementaci
Dohody o partnerství,navrhování nápravných opatření a doporučení pro zeefektivnění
implementačního systému
<br> - Podílení se na zajištění obsahové náplně některých pracovních skupin a platforem MMR <,>
zejména zodpovědnost za organizaci a přípravu platformy PS Legal,a účast na příslušných
jednání
<br> - Podílení se na přípravě podkladů a prezentací pro jednání NOK,tvorba podkladů pro
materiály a dokumenty připravované na úrovni NOK
<br> - Poskytování právních stanovisek,konzultace a poradenství v oblasti fondů EU
- Zajišťování spolupráce s odborem kompatibility Úřadu vlády při zabezpečování procesu
<br> sbližování práva ČR s právem ES podle příslušných usnesení vlády
- Zpracování stanovisek pro ministra/ministyni k návrhům mezinárodních smluv
<br> předložených vládě k projednání a vypracování návrhu konečného stanoviska ministerstva
k návrhům mezinárodních smluv a dalších dokumentů v rámci meziresortního
p...

Načteno

edesky.cz/d/4568971

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz