« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent sociální péče (částečný úvazek)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-04-08 - VŘ Spod Brno-Tuřany
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno-Tuřany,v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o
<br> úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.312/2002 Sb.“) <,>
<br>
<br> v y h l a š u j e
<br>
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br>
<br> na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice:
<br> referent sociální péče (částečný úvazek)
<br> (pracovní poměr na dobu neurčitou)
<br>
<br> Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-Tuřany,Tuřanské náměstí 1,620 00 Brno
<br>
<br> Druh práce:
<br> Provádění samostatného výkonu specializovaných agend v péči o rodinu a děti spadajících do
<br> komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí:
<br> - sociálně právní ochrana dětí <,>
<br> - výkon kolizního opatrovnictví <,>
<br> - kurátor pro mládež,poradenská činnost <.>
<br> Platová třída:
<br> V souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve
<br> veřejných službách a správě - platová třída 11 (platový tarif při plném úvazku od 22.980,- Kč
<br> do 33.790,- Kč dle započitatelné praxe + příplatky dle nařízení vlády) <.>
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
<br> - státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
<br> - dosažení věku 18 let
<br> - způsobilost k právním úkonům
<br> - bezúhonnost dle § 4 odst.2 zákona č.312/2002 Sb <.>
<br> - ovládání jednacího jazyka
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
<br> vzdělání dle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších
<br> předpisů,tj.:
<br>  VOŠ vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku <,>
<br> sociální pedagogiku,sociální a humanitární práci,sociální práci,sociálně
<br> právní činnost,charitní a sociální činnost
<br>
<br>
<br>  VŠ vzdělání (bakalářské,magist...

Načteno

edesky.cz/d/4568851

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz