« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – investiční referent

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-04-08 - VŘ investice Brno-Tuřany
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Tajemník Úřadu městské části Brno-Tuřany,v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br>
v y h l a š u j e
<br>
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br>
na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice:
<br> investiční referent
(pracovní poměr na dobu neurčitou)
<br>
<br> Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-Tuřany,Tuřanské náměstí 1,620 00 Brno
<br>
<br> Druh práce:
<br> - zajišťování přípravy a realizace investičních akcí,koordinace dodavatelů a jiných
účastníků stavby,kontrola průběhu stavebních prací,přebírání prací,zpracovávání
<br> zápisů a protokolů o předání staveb
<br> - zajišťování správy a údržby svěřeného majetku
- zpracovávání investičních záměrů podle zadání včetně způsobů financování
- příprava podkladů k zadání veřejných zakázek
- příprava podkladů do Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
- zajištění dispozic se svěřeným majetkem a evidence svěřeného majetku
- zajištění poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu
<br> k informacím
<br>
<br> Platová třída:
v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
<br> službách a správě - platová třída 10 (platový tarif od 21.260,- Kč do 31.240,- Kč dle
<br> započitatelné praxe + příplatky dle nařízení vlády
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost dle § 4 odst.2 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednicích územních
<br> samosprávných celků
<br> - ovládání jednacího jazyka
- splnění předpokladů dle zákona č.451/1991 Sb <.>,kterým se stanoví některé další
<br> předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
<br> a Slovenské federativní republiky,České republiky a...

Načteno

edesky.cz/d/4568850

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz