« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Výpis usnesení 87. schůze Rady města Slavičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení 87. schůze Rady města Slavičín
Výpis usnesení RMS č.87,16.03.2021 1 / 5
<br>
<br> Rada města Slavičín
<br>
<br>
1.Zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků města Slavičín k 31.12.2020
<br> Usnesení č.87/0967/21
<br> Rada města Slavičín
<br> s c h v a l u j e
<br> zprávu hlavní inventarizační komise o provedení řádné roční inventarizace majetku a závazků města
Slavičín k 31.12.2020 <.>
<br>
<br> Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička,Tománková)
<br>
Anotace: Povinnosti inventarizace majetku a závazků je upravena v Zákoně o účetnictví.Inventarizaci
zajišťuje inventarizační komise,která ověřuje skutečný stav majetku a závazků k určitému dni a
porovnává ho se stavem účetním.Výstupem úkonů provedených inventarizační komisi je inventarizační
zpráva obsahující podstatné skutečnosti o provedené inventarizaci <.>
<br>
<br>
<br> 2.Výroční zpráva o poskytnutých věcných a finančních darech občanům města za rok
2020
<br> Usnesení č.87/0968/21
<br> Rada města Slavičín
<br> p r o j e d n a l a
<br> souhrnnou výroční zprávu o poskytnutých finančních a věcných darech občanům města za rok 2020 <.>
<br>
<br> Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička,Tománková)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝPIS USNESENÍ
87.schůze Rady města Slavičín konané dne 16.03.2021
<br>
<br>
<br>
Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů <.>
<br>
<br> Výpis usnesení RMS č.87,16.03.2021 2 / 5
<br> 3.Zpráva o řešení stížností a peticí v roce 2020
<br> Usnesení č.87/0969/21
<br>
Rada města Slavičín
<br> p r o j e d n a l a
<br> zprávu o řešení stížností a peticí podaných na MěÚ Slavičín v roce 2020 <.>
<br>
<br> Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Milička,Tománková)
<br>
<br>
<br> 4.Zadávání veřejných zakázek
<br> Usnesení č.87/0970/21
<br> Rada města Slavičín
<br> r o z h o d l a
<br> o zadání zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č....

Načteno

edesky.cz/d/4568644

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz