« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Zpráva č. 250/2019/EO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva č. 250/2019/EO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2019
fa
<br>.<.> KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraje
<br> Odbor ekonomický DSO Mikroregion Luhacovske Zalesi Oddělení kontrolní Masarykova 137 763 26 Luhačovice dátum pověřená úřední osoba čislo jednací spisová značka 29.května 2020 Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXXXXXXX EKO
<br> Zpráva č.250/2019IEKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodvaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí,IC: 70287201 za rok 2019
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 29.11,2019 - 02.12.2019 (dílčí přezkoumání) 29.5.2020 (konečně přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolovaně osobě dne 12.07.2019
<br> Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemnosti & dokladů dne 29.5.2020
<br> Místo provedení přezkoumání: Masarykova 137 763 26 Luhačovice
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí zastupovali:
<br> předseda: Ing.XXXXX XXXXXXX účetní: XXXX XXXXXXXXX Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e-mail: podatelna©kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválený rozpočet
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Závěrečný účet
<br> Popis písemnosti Návrh rozpočtu na rok 2019 byl zpracován v příjmech i výdajích v členění na paragrafy,případně položky.Zveřejněný na stránkách DSO byl od 11.12.2018.Zveřejnění bylo ověřeno na internetový obcí Doubrava,Hřivinův Újezd a Rudimov.Návrh rozpočtu byl zveřejněn dle ustanovení 5 39 odst.6,zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění.Nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> Vzhledem ktomu,že DSO schválil rozpočet před 1.lednem rozpočtového roku,neřídilo se hospodařen...

Načteno

edesky.cz/d/4568637

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz