« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru rozvoje a investic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru rozvoje a investic
MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ÚTVAR TAJEMNÍKA
<br>
<br>
Č.j.MUBPH 7396/2021
Sp.zn.14/2021 UTAJ MiSt
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Město Bystřice pod Hostýnem,Masarykovo nám.137,Bystřice pod Hostýnem,IČ 00287113,zastoupené
Mgr.Evou Studenou,tajemnicí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem,vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
<br>
<br> VEDOUCÍ ODBORU ROZVOJE A INVESTIC
<br>
Platová třída odpovídající druhu práce: 11 (dle zák.č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
<br> Předpokládaný nástup: květen 2021 (případně dle dohody)
<br> Místo výkonu práce: Bystřice pod Hostýnem
<br> Doba trvání pracovního poměru: doba neurčitá
<br>
Požadavky města pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze činnosti,kterou má uchazeč o přijetí do
pracovního poměru (dále jen „uchazeč“) vykonávat
<br> ▪ vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu <,>
<br> ▪ zkušenosti se strategickým rozvojem obcí <,>
<br> ▪ zkušenosti s externím financováním projektů (např.z fondů Evropské unie,státních dotací a grantů) <,>
<br> ▪ zkušenosti s koordinací a zajišťováním investic <,>
<br> ▪ praxe na místě vedoucího zaměstnance územního samosprávného celku min.2 roky <,>
<br> ▪ zodpovědnost za výsledky pracovního týmu <,>
<br> ▪ prezentační dovednosti a strategické uvažování <,>
<br> ▪ psychická odolnost a schopnost řešení krizových a konfliktních situací <,>
<br> ▪ schopnost motivace zaměstnanců,delegování úkolů a následné kontroly <,>
<br> ▪ výborná znalost práce na PC <,>
<br> ▪ řidičské oprávnění (skupina B) <.>
<br>
<br> Výhody,ke kterým může být přihlédnuto:
<br> - znalost IS GINIS <,>
<br>
- vzdělání technického směru <.>
<br>
<br> Obecné podmínky pro přijetí do pracovního poměru
<br> ▪ státní občanství České republiky (jiné státní občanství za podmínky trvalého pobytu v České republice)
<br> ▪ XXX XXX.XX let
<br> ▪ způsobilost k právním úkonům
<br> ▪ ...

Načteno

edesky.cz/d/4568564

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz