« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci komunikací a chodníků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plán jednání DK 2021.pdf
Termín jednání DK Projednání zápisů v RM
<br> 06.01.2021 25.01.2021
<br> 03.02.2021 22.02.2021
<br> 03.03.2021 29.03.2021
<br> 07.04.2021 03.05.2021
<br> 05.05.2021 31.05.2021
<br> 02.06.2021 28.06.2021
<br> 07.07.2021 26.07.2021
<br> 04.08.2021 30.08.2021
<br> 01.09.2021 20.09.2021
<br> 06.10.2021 25.10.2021
<br> 03.11.2021 22.11.2021
<br> 01.12.2021 20.12.2021
<br> Čas jednání: od 13:00 h vždy ve středu
<br> Plán jednání DK 2021
<br> Místo jednání: MÚ Louny,Pod Nemocnicí 2379,jednací místnost č.104 <.>
<br> Pozn.: termíny a místo jednání se dle potřeby můžou měnit <.>
plán jednání komise investic a rozvoje města r 2021.pdf
Termín jednání Projednání zápisů v RM
<br> 20.01.2021 08.02.2021
<br> 17.02.2021 15.03.2021
<br> 17.03.2021 29.03.2021
<br> 14.04.2021 03.05.2021
<br> 12.05.2021 (revize rozpočtu?) 31.05.2021
<br> 09.06.2021 28.06.2021
<br> 07.07.2021 26.07.2021
<br> 11.08.2021 30.08.2021
<br> 01.09.2021 20.09.2021
<br> 06.10.2021 25.10.2021
<br> 03.11.2021 22.11.2021
<br> 01.12.2021 20.12.2021
<br> Čas jednání: od 16:00 hod <.>
<br> schůze RM: zasedání ZM:
<br> 11.01.2021 01.03.2021
25.01.2021 19.04.2021
08.02.2021 14.06.2021
22.02.2021 13.09.2021
15.03.2021 06.12.2021
29.03.2021
12.04.2021
03.05.2021
17.05.2021
31.05.2021
28.06.2021
25.07.2021
30.08.2021
20.09.2021
11.10.2021
25.10.2021
08.11.2021
22.11.2021
20.12.2021
<br> Plán jednání Komise investic a rozvoje města RM v
<br> roce 2021
<br> Místo jednání: MÚ Louny,Mírové nám.35,kancelář vedoucí OSM,č.dveří 303
<br> Pozn.: Termíny jednání se dle potřeby mohou měnit
fotodokumentace.zip
Brloh �p.68 - 24.JPG
<br>
<br>
<br>
Brloh �p.3 - d�tsk� h�i�t�.JPG
<br>
<br>
<br>
<br>
Brloh �p.50 - �p.18.JPG
<br>
<br>
<br>
Brloh �p.68 - 24.JPG
<br>
<br>
<br>
BRloh �p.68 - 24.JPG
<br>
<br>
<br>
Brloh �p.68 - �p.24.JPG
<br>
<br>
<br>
chodn�k ul.Tomanova.jpg
<br>
<br>
<br>
chodn�k ul.Tomanova 1.jpg
<br>
<br>
<br>
chodn�k ul.Tomanova 2.jpg
<br>
<br>
<br>
Svatopetrsk� n�m 1.jpg
<br>
do REDMINOTE 8T <.>
(X) AIQUAD CAMERA <.>
<br>
<br>
<br> Svatopetrsk� n�m 2.jpg
<br>
CO mmuézflam m4 ‘
gazniugzmw» <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Svatopetrsk� n�m 3.jpg
<br>
‘ CO ”mezzo: 3
8 2055923? <.>
<br>
<br>
<br> Svatopetrsk� n�m 4.jpg
E.2934,u
hangs 2mm» <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Svatopetrsk� n�m 5.jpg
<br>
<.> o REDMI NOTE 8T
<br> )(X) Al QUAD CAMERA
mapy.zip
příloha č. 3 -Smlouva příkazní AD_komunikace Svatopetrské náměstí.pdf
Příloha č.3 ZD
<br> PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č.MULNCJ …………….<.>
ev.č.…………………
<br> o výkonu autorského dozoru
uzavřená podle § 2430 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník <,>
<br> v platném znění
(dále jen občanský zákoník)
<br>
<br> Článek 1
Smluvní strany
<br>
Příkazce Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35,440 01 Louny
Zastoupený: Mgr.Pavlem Jandou,starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna Louny
Číslo účtu: 27 - 1020793399/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXX XXXXXXXXX e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel: XXX XXX XXX
<br>
<br>
(dále jen příkazce)
<br> a
Příkazník.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Sídlo:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Zastoupený:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> IČ:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
DIČ:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Registrace: u ………………………….<.> <,>
<br> oddíl ……………….<.> vložka ………………
<br> Bankovní spojení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Číslo účtu:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> e-mail:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> tel.……………… <.>
<br> fax.…………….<.> <.>
<br> (dále jen příkazník)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Strana 2 (celkem 5)
<br> Článek 2
Předmět plnění
<br>
<br> 2.1.Účelem této smlouvy je zajištění splnění povinnosti příkazce – stavebníka vyplývající z
ustanovení § 152 odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu,tedy zajištění výkonu autorského dozoru (dále také AD) nad souladem provádění
stavby s ověřenou...
příloha č. 3 -Smlouva příkazní AD_komunikace Brloh_final.pdf
Příloha č.3 ZD
<br> PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č.MULNCJ …………….<.>
ev.č.…………………
<br> o výkonu autorského dozoru
uzavřená podle § 2430 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník <,>
<br> v platném znění
(dále jen občanský zákoník)
<br>
<br> Článek 1
Smluvní strany
<br>
Příkazce Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35,440 01 Louny
Zastoupený: Mgr.Pavlem Jandou,starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna Louny
Číslo účtu: 27 - 1020793399/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXX XXXXXXXXX e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel: XXX XXX XXX
<br>
<br>
(dále jen příkazce)
<br> a
Příkazník.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Sídlo:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Zastoupený:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> IČ:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
DIČ:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Registrace: u ………………………….<.> <,>
<br> oddíl ……………….<.> vložka ………………
<br> Bankovní spojení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Číslo účtu:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> e-mail:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> tel.……………… <.>
<br> fax.…………….<.> <.>
<br> (dále jen příkazník)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Strana 2 (celkem 5)
<br> Článek 2
Předmět plnění
<br>
<br> 2.1.Účelem této smlouvy je zajištění splnění povinnosti příkazce – stavebníka vyplývající z
ustanovení § 152 odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu,tedy zajištění výkonu autorského dozoru (dále také AD) nad souladem provádění
stavby s ověřenou...
příloha č. 3 -Smlouva příkazní AD_chodník ul. Tomanova.pdf
Příloha č.3 ZD
<br> PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č.MULNCJ …………….<.>
ev.č.…………………
<br> o výkonu autorského dozoru
uzavřená podle § 2430 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník <,>
<br> v platném znění
(dále jen občanský zákoník)
<br>
<br> Článek 1
Smluvní strany
<br>
Příkazce Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35,440 01 Louny
Zastoupený: Mgr.Pavlem Jandou,starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna Louny
Číslo účtu: 27 - 1020793399/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXX XXXXXXXXX e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel: XXX XXX XXX
<br>
<br>
(dále jen příkazce)
<br> a
Příkazník.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Sídlo:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Zastoupený:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> IČ:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
DIČ:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Registrace: u ………………………….<.> <,>
<br> oddíl ……………….<.> vložka ………………
<br> Bankovní spojení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Číslo účtu:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> e-mail:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> tel.……………… <.>
<br> fax.…………….<.> <.>
<br> (dále jen příkazník)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Strana 2 (celkem 5)
<br> Článek 2
Předmět plnění
<br>
<br> 2.1.Účelem této smlouvy je zajištění splnění povinnosti příkazce – stavebníka vyplývající z
ustanovení § 152 odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu,tedy zajištění výkonu autorského dozoru (dále také AD) nad souladem provádění
stavby s ověřenou...
příloha č. 2 -Smlouva o dílo_Svatopetrské náměstí.pdf
Příloha č.2 ZD
<br> Strana 1 (celkem 8)
<br> SMLOUVA O DÍLO č.MULNCJ …………/2021/OSM
ev.č.…………………… <.>
<br> o dodávce projektových prací – na akci
„PD – oprava povrchu Svatopetrského náměstí vč.VO,Louny“
<br> uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)
<br>
<br>
I.Smluvní strany
<br>
<br> OBJEDNATEL: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35
440 01 Louny
<br> Zastoupený: Mgr.Pavlem Jandou,starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,Louny
Číslo účtu: 27–1020793399/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:
XXXXX XXXXXXXXX e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel: XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br> ZHOTOVITEL: ………………………………….<.>
Sídlo: ……………………………………………… <.>
<br> Registrace: u …………….soudu v ……………………
<br> oddíl ….<.>,vložka …………
<br> Zastoupený: …………………………………………… <.>
<br> IČ: …………………
DIČ: …………………
Bankovní spojení: ……………………….<.>
<br> Číslo účtu: ……………………….<.>
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:
…………………….<.> e-mail: ………………@.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.tel.: ……………
<br>
<br> Uvedení zástupci obou stran prohlašují,že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a
k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby <.>
<br>
II.Výchozí podklady a údaje
<br> 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva a zadávací dokumentace objednavatele
ze dne 29.03.2021,jejíž podmínky byly zapracovány do cenové nabídky zhotovitele ze
dne ……………….Výše uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají
okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazné <.>
<br> 2.2 Výchozí údaje:
2.2.1.Název stavby: Oprava povrchu Svatopetrského náměstí vč.VO,Louny
2.2.2.Místo stavby: obec Louny
2.2.3.Investor: Město Louny
<br>
<br>
<br> Příloha č.2 ZD
<br> Strana 2 (celkem 8)
<br> III.Předmět plnění
3.1.Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace (dále také PD) pro vydání
<br> stavebního povolení a pro provádění stavby: „Oprava povrchu Svatopetrského náměstí
vč.VO“...
příloha č. 2 -Smlouva o dílo_komunikace Brloh_final.pdf
Příloha č.2 ZD
<br> Strana 1 (celkem 8)
<br> SMLOUVA O DÍLO č.MULNCJ …………/2021/OSM
ev.č.…………………… <.>
<br> o dodávce projektových prací – na akci
„PD – rekonstrukce komunikací vč.chodníků v městské části Brloh“
<br> uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)
<br>
<br>
I.Smluvní strany
<br>
<br> OBJEDNATEL: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35
440 01 Louny
<br> Zastoupený: Mgr.Pavlem Jandou,starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,Louny
Číslo účtu: 27–1020793399/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:
XXXXX XXXXXXXXX e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel: XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br> ZHOTOVITEL: ………………………………….<.>
Sídlo: ……………………………………………… <.>
<br> Registrace: u …………….soudu v ……………………
<br> oddíl ….<.>,vložka …………
<br> Zastoupený: …………………………………………… <.>
<br> IČ: …………………
DIČ: …………………
Bankovní spojení: ……………………….<.>
<br> Číslo účtu: ……………………….<.>
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:
…………………….<.> e-mail: ………………@.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.tel.: ……………
<br>
<br> Uvedení zástupci obou stran prohlašují,že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a
k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby <.>
<br>
II.Výchozí podklady a údaje
<br> 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva a zadávací dokumentace objednavatele
ze dne 29.03.2021,jejíž podmínky byly zapracovány do cenové nabídky zhotovitele ze
dne ……………….Výše uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají
okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazné <.>
<br> 2.2 Výchozí údaje:
2.2.1.Název stavby: Rekonstrukce komunikací vč.chodníků v městské části Brloh
2.2.2.Místo stavby: městská část Brloh
2.2.3.Investor: Město Louny
<br>
<br>
<br> Příloha č.2 ZD
<br> Strana 2 (celkem 8)
<br> III.Předmět plnění
3.1.Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace (dále také PD) pro vydání
<br> stavebního povolení a pro provádění stavby: „Rekonstrukce komunik...
příloha č. 2 -Smlouva o dílo_chodník ul. Tomanova_před čp. 2310-2312.pdf
Příloha č.2 ZD
<br> Strana 1 (celkem 8)
<br> SMLOUVA O DÍLO č.MULNCJ …………/2021/OSM
ev.č.…………………… <.>
<br> o dodávce projektových prací – na akci
„PD – chodník v ul.Tomanova – úsek před čp.2310 – 2312“
<br> uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)
<br>
<br>
I.Smluvní strany
<br>
<br> OBJEDNATEL: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35
440 01 Louny
<br> Zastoupený: Mgr.Pavlem Jandou,starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,Louny
Číslo účtu: 27–1020793399/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:
XXXXX XXXXXXXXX e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel: XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br> ZHOTOVITEL: ………………………………….<.>
Sídlo: ……………………………………………… <.>
<br> Registrace: u …………….soudu v ……………………
<br> oddíl ….<.>,vložka …………
<br> Zastoupený: …………………………………………… <.>
<br> IČ: …………………
DIČ: …………………
Bankovní spojení: ……………………….<.>
<br> Číslo účtu: ……………………….<.>
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:
…………………….<.> e-mail: ………………@.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.tel.: ……………
<br>
<br> Uvedení zástupci obou stran prohlašují,že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a
k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby <.>
<br>
II.Výchozí podklady a údaje
<br> 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva a zadávací dokumentace objednavatele
ze dne 29.03.2021,jejíž podmínky byly zapracovány do cenové nabídky zhotovitele ze
dne ……………….Výše uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají
okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazné <.>
<br> 2.2 Výchozí údaje:
2.2.1.Název stavby: PD – chodník v ul.Tomanova – úsek před čp.2310 – 2312
2.2.2.Místo stavby: Louny,ul.Tomanova
2.2.3.Investor: Město Louny
<br>
<br>
<br> Příloha č.2 ZD
<br> Strana 2 (celkem 8)
<br> III.Předmět plnění
3.1.Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace (dále také PD) pro vydání
<br> územního rozhodnutí a stavebního povolení (předpoklad sloučeného řízení) a pro
...
Příloha č. 1 – Krycí listy
Příloha č.1 ZD
KRYCÍ LISTY
<br> pro akci: „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci komunikací a
chodníků“
<br>
<br> A) Název a přesná adresa uchazeče,IČO s označením pověřeného zástupce pro
případná další jednání,včetně uvedení telefonického a e-mailového spojení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KRYCÍ LISTY
pro akci: „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci komunikací a
<br> chodníků“
<br> Strana 2 (celkem 10)
<br>
B) Celková maximální cena včetně DPH,definována jako nejvýše přípustná <,>
v členění na cenu bez DPH,DPH a cenu včetně DPH <.>
Pokud se chce uchazeč účastnit pouze některé části veřejné zakázky,vyplní
pouze příslušné údaje <.>
<br> 1) „PD – rekonstrukce komunikací vč.chodníků v městské části Brloh“
<br> Celková cena díla bez DPH …………………………… <.>
<br> DPH ….% …………………………… <.>
<br> Celková cena díla vč.DPH …………………………… <.>
<br>
<br> Hodinová sazba za výkon autorského dozoru (nejvýše však 600 Kč/hod.bez DPH)
<br> Hodinová sazba za výkon AD …………………………… <.>
<br> DPH ….% …………………………… <.>
<br> Hodinová sazba za výkon AD vč.DPH …………………………… <.>
<br>
<br> 2) „PD – oprava povrchu Svatopetrského náměstí vč.VO,Louny“
<br> Celková cena díla bez DPH …………………………… <.>
<br> DPH ….% …………………………… <.>
<br> Celková cena díla vč.DPH …………………………… <.>
<br>
<br> Hodinová sazba za výkon autorského dozoru (nejvýše však 600 Kč/hod.bez DPH)
<br> Hodinová sazba za výkon AD …………………………… <.>
<br> DPH ….% …………………………… <.>
<br> Hodinová sazba za výkon AD vč.DPH …………………………… <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KRYCÍ LISTY
pro akci: „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci komunikací a
<br> chodníků“
<br> Strana 3 (celkem 10)
<br>
<br>
<br>
3) „PD – chodník v ul.Tomanova – úsek před čp.2310 – 2312“
<br> Celková cena díla bez DPH …………………………… <.>
<br> DPH ….% …………………………… <.>
<br> Celková cena díla vč.DPH …………………………… <.>
<br>
<br> Hodinová sazba za výkon autorského dozoru (...
Zadávací dokumentace
ÚSTŘEDNA E-MAIL INTERNET BANKOVNÍ SPOJENÍ IČO DIČ
415 621 111 podatelna@mulouny.cz www.mulouny.cz ČS Louny č.ú.1020793399/0800 00265209 CZ00265209
<br> Město Louny
Odbor správy majetku
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LOUNY dne
MULN/3540/2021/OSM Jitka Bažantová/137 29.03.2021
<br>
Výzva k účasti na veřejné zakázce a zadávací dokumentace
<br> Vážený dodavateli <,>
<br> dovolujeme si Vás tímto vyzvat k účasti na veřejné zakázce malého rozsahu na služby a
současně Vám tímto,jako zadavatel zakázky <,>
<br> p o s t u p u j e m e
<br> zadávací dokumentaci (dále také ZD) této veřejné zakázky s názvem „Zpracování
projektových dokumentací na rekonstrukci komunikací a chodníků“,která je vypsaná v
souladu s § 27 a § 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném
znění a jejíž zadání se řídí pravidly Rady města Loun č.P 8/2016,v platném znění,o
zadávání veřejných zakázek města Loun <.>
<br> Článek 1 <.>
Základní údaje o zadavateli
<br> Název zadavatele: město Louny
Osoba pověřená za zadavatele jednat: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověřena vedením odboru správy majetku
Sídlo: Mírové náměstí 35,440 01 Louny
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXX XXXXXXXXX
<br> tel: XXX XXX XXX
j.bazantova@mulouny.cz
<br>
Článek 2 <.>
<br> Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování projektové / projektových dokumentací (dále jen PD) pro
vydání stavebního povolení,případně územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro
provádění stavby.Účelem PD je výběr zhotovitele ve výběrovém řízení a dále realizace
stavby <.>
<br> Zakázka je rozdělena na tři akce/části,které budou samostatně hodnoceny a na které
bude uzavřena samostatná smlouva,respektive smlouva o dílo,a příkazní smlouva na
autorský dozor (dále jen AD).Zadavatel umožňuje dodavateli předložit v jedné obálce
nabídku na všechny tři akce či pouze na jednu z nich <.>
<br> 1.část – „PD – rekonstrukce komunikací vč.chodníků v měst...

Načteno

edesky.cz/d/4568126

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Zákon 106/1999   Územní plánování   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Územní plánování   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Stavby   Veřejná zakázka   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Veřejná zakázka   Zákon 106/1999   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz