« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - 61. schůze

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

61. schůze
1
<br> U S N E S E N Í
<br>
z 61.schůze rady města Žacléř konané dne 22.března 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
Program:
<br>
<br> 1.Program jednání rady města <.>
2.Žádost o souhlas se stavební úpravou <.>
3.Výpověď nájemní smlouvy <.>
4.Záměr pachtu pozemku č.140/1 k.ú.Žacléř <.>
5.Žádost o povolení úpravy mostku <.>
6.Žádost o souhlas s připojením k distribuční soustavě el.energie <.>
7.Žádost o finanční dar <.>
8.Prodej štěpkovače <.>
9.Záměr prodeje části pozemků č.340/7 a č.819/1 k.ú.Žacléř <.>
10.Záměr prodeje pozemku č.81/3 k.ú.Rýchory <.>
11.Záměr pronájmu pozemků č.110/3 a č.110/4 k.ú.Žacléř <.>
12.Ukončení nájemního vztahu <.>
13.Cenové nabídky z výběrového řízení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Program jednání rady města <.>
2021/61/1239
<br> Rada města schvaluje program 61.jednání rady města <.>
Zajistí: místostarosta Termín: 22.3.2021
<br>
<br>
2.Žádost o souhlas se stavební úpravou <.>
2021/61/1240
<br> Rada města schvaluje žádost pana o dodatečný souhlas s výstavbou
sádrokartonové příčky v domě čp.504,ul.Pod Zahradami v Žacléři pro účely stavebního řízení <.>
Zajistí: místostarosta Termín: 15.4.2021
<br>
<br>
3.Výpověď nájemní smlouvy <.>
2021/61/1241
<br> Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze
dne 16.12.2020 s firmou HD internet s.r.o <.>,sídlo Křižíkova 65,Trutnov,IČO 04607821,a to
dohodou ke dni 31.3.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Zajistí: správa a údržba nemovitostí Termín: 31.3.2021
<br>
<br>
4.Záměr pachtu pozemku č.140/1 k.ú.Žacléř <.>
2021/61/1242
<br> Rada města ruší usnesení rady města č.2021/60/1235 ze dne 8.3.2021 <.>
Zajistí: místostarosta Termín: 22.3.2021
<br>
2021/61/1243
<br> Rada města schvaluje záměr pachtu pozemku označeného jako parcela č.140/1 – zahrada o
výměře 1.862 m2 v k.ú.Žacléř k zahrádkářským účelům za roční nájemné 2,50 Kč/m2 <.>
Zajistí: majetkové oddělení Termín: 30.4.2021
<br>
<br>
5.Žádost o povolení úpravy mostku <.>
2021/61/1244
<br> Rada města ber...

Načteno

edesky.cz/d/4566928

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz