« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - 60. schůze

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

60. schůze
1
<br> U S N E S E N Í
<br>
z 60.schůze rady města Žacléř konané dne 8.března 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Program:
<br>
<br> 1.Program jednání rady města <.>
2.Prodej dlaždic <.>
3.Zápis stavební komise <.>
4.Žádost o převod nájemní smlouvy <.>
5.Žádost o přidělení bytu <.>
6.Zpětný odběr pneumatik a autobaterií <.>
7.Cenová nabídka na údržbu dětského hřiště v Bobru <.>
8.Žádost o finanční dar <.>
9.Žádost o souhlas se stavebními úpravami <.>
10.Inventarizační zpráva za rok 2020 <.>
11.Pasport zeleně <.>
12.Stížnost <.>
13.Odpisový plán a účetní závěrka příspěvkové organizace města Žacléř <.>
14.Žádost o přidělení bytu <.>
15.Žádost o pronájem prostoru <.>
16.Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky <.>
17.Vyhlášení výběrového řízení <.>
18.Účetní závěrka příspěvkové organizace města <.>
19.Vyřazení majetku <.>
20.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-2020615/VB/02 <.>
21.Smlouva o smlouvě budoucí <.>
22.Záměr prodeje domů čp.217 a čp.218 k.ú.Žacléř <.>
23.Smlouva o zřízení břemene <.>
24.Vyřazení majetku <.>
25.Záměr pachtu pozemku č.140/1 k.ú.Žacléř <.>
26.Záměr pronájmu části pozemků č.180/1 a č.186/1 k.ú.Žacléř <.>
27.Žádost o vyjádření <.>
28.Vyhlášení výběrového řízení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> 1.Program jednání rady města <.>
2021/60/1204
<br> Rada města schvaluje program 60.jednání rady města <.>
Zajistí: starosta Termín: 8.3.2021
<br>
<br>
2.Prodej dlaždic <.>
2021/60/1205
<br> Rada města schvaluje panu prodej 100 ks použitých dlaždic za cenu 5 Kč/ ks
s DPH <.>
<br> Zajistí: místostarosta Termín: 30.3.2021
<br>
<br>
3.Zápis stavební komise <.>
2021/60/1206
Rada města bere na vědomí zápis stavební komise ze dne 17.2.2021 <.>
Zajistí: starosta Termín: 8.3.2021
<br>
2021/60/1207
Rada města nemá na základě stanoviska stavební komise námitek proti výstavbě rodinného
domu na pozemku p.p.č.5/1 k.ú.Prkenný Důl včetně sjezdu na pozemek p.p.č.309/1
za podmínky zajištění svedení srážkových ...

Načteno

edesky.cz/d/4566927

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz