« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - 13. zasedání ZM 09.03.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

13. zasedání ZM 09.03.2021
Zápis
z 13.zasedání Zastupitelstva města Žacléř dne 9.3.2021
<br> Přítomni: Omluveni:
XXXX XXXXXXX
Bc.XXXXXXXX XXXXXX,DiS <.>
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXX
XXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX
XXXXX XXX
XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
Zuzana Rousková
XXXXXX XXXXXX
<br>
<br> X.Zahájení,schválení programu zasedání (p.Vaníček)
Vážení členové zastupitelstva města,vážení spoluobčané <,>
dovolte mi,abych Vás přivítal na 13.zasedání zastupitelstva města Žacléř,které jsem svolal v
souladu s §92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích.Zasedání bylo řádně svoláno a oznámení
včas vyvěšeno <.>
Konstatuji,že je přítomno 17 členů zastupitelstva,což činí nadpoloviční počet členů
zastupitelstva a naše jednání může přijímat usnesení <.>
Z dnešního zasedání je pořizován audio záznam pro zveřejnění na webových stránkách města a
videozáznam pro pořízení zápisu <.>
Zápis z minulého jednání je k nahlédnutí zde,pokud k němu nebudou vzneseny námitky,bude
považován za schválený <.>
<br> Zapisovatelkou z jednání určuji p.Markelovou <.>
<br> 1.Schválení programu jednání
<br> K programu,který jste obdrželi v předstihu bych chtěl uvést,že jsme si dovolili navrhnout ještě
další tři body k doplnění.Jeden se týká Územního plánu města,dále Zápis Kontrolního výboru a
poslední je Veřejnoprávní smlouva - požadavek na schválení dotace rozhodnutím zastupitelstva <.>
<br> Navrhuji tedy následující program:
<br> 1.Zahájení,schválení programu zasedání
2.Kontrola plnění usnesení z 12.zasedání zastupitelstva města <.>
3.Obecně závazná vyhláška č 1/2021,o místním poplatku z pobytu
4.Kontokorentní úvěr od České spořitelny
5.Dodatek k veřejnoprávní smlouvě TJ Baník Žacléř
6.Záměr prodeje pozemku č.646/1 k.ú.Bobr <.>
7.Změna hranice katastru s obcí Lampertice
<br> 111
<br>
<br> 8.Změna hranice katastru s osadou Prkenný Důl
9.Záměr prodeje pozemků č.23/1 a č.23/2 k.ú.Žacléř
10.Záměr prodeje pozemku č.645/40 k.ú.Bobr <.>
11.Záměr prodeje do...

Načteno

edesky.cz/d/4566926

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz