« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Mimořadné opatření 3.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořadné opatření 3.
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 6
<br> Praha 6.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FDQRK*
MZDRX01FDQRK
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů <,>
nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle
§ 2 odst.2 písm.h) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> S účinností ode dne 12.dubna 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb,poskytujícím sociální služby
podle § 49 a 50 zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších
předpisů,(domov pro seniory,domov se zvláštním režimem),a jejich uživatelům <,>
aby v případě vycházky uživatele mimo objekt nebo areál zařízení,ve kterém je poskytována
sociální služba,byly dodrženy tyto podmínky:
<br>
1.uživatel bezprostředně po návratu z vycházky bude umístěn do oddělených prostor
<br> a do 72 hodin od ukončení vycházky podstoupí první antigenní POC test na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2,který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění
do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů <.>
Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby,které mají vystavený certifikát
Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 <,>
a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,nebo
od aplikace první dávky oč...

Načteno

edesky.cz/d/4565403

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Vinohrady
13. 04. 2021
13. 04. 2021
13. 04. 2021
13. 04. 2021
12. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz