« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy , přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy od 1.4. 2021 do 31.3.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška.pdf (444.47 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-28106/2021-KENJI
<br>
3K značky s.r.o <.>
<br> IČ 25056271
Jiráskova č.p.1519/8
<br> 251 01 ŘÍČANY U PRAHY
<br>
Naše sp.zn.: OD-9078/2021-KENJI
Vyřizuje: Mgr.Bc.XXXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: jiri.kenda@brandysko.cz
Datum: 18.03.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX,Odbor dopravy,jako příslušný správní orgán
podle ustanovení § 124 odst.(6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o silničním provozu“) <,>
na základě návrhu,který dne 17.3.2021 podala spol.3K Značky s.r.o <.>,IČ: 25056271,se sídlem
Jiráskova 1519,251 01 Říčany (dále jen „Žadatel“) a předchozího projednání s Krajským ředitelstvím
policie Středočeského kraje,Dopravní inspektorát,Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD (dále jen
„Policie“),podle ustanovení § 77,odst.1) písm.c,zákona o silničním provozu
<br>
s t a n o v í
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy vedoucích na území obce s rozšířenou
působností Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX,okres Praha - východ z důvodu označení pracovního
místa při realizaci akcí spojených s odstraňováním havárií a provádění běžné údržby pozemních
komunikací,v termínu od 1.4.2021 do 31.3.2022 <.>
<br>
Přechodná úprava provozu spočívá v umístění přechodného dopravního značení,dopravního
zařízení a světelného signalizačního zařízení v rozsahu předloženého dopravně inženýrského opatření
(DIO),odsouhlaseného policií ve vyjádření ze dne 1.3.2021,č.j.-KRPS-48915-1/ČJ-2021-011506 <.>
DIO (situace B/1; B/2; B/3; B/6; B/7; B/8; B/14.2; B/14.3; B/24; B/25.1; B/25.2; B/25.3; C/1; C/2; C/4;
C/5; C/6; C/10c; C/11; C/11; C/12; C/13 a C/14),je nedílnou ...
4abc4d26147d4134a731cd8fe36e69cb.pdf (3.39 MB)
XXX.janak@brandysko.cz
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Městský úřad Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX
52aeac26cb26450b89809aaba989cc66.pdf (2.89 MB)
XXX.janak@brandysko.cz
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Městský úřad Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4561044

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz