« Najít podobné dokumenty

Obec Županovice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Županovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Dobříš - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘÍŠ
Odbor výstavby a životního prostředí
<br> Oddělení výstavby
Úsek dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br>
<br> IČO: 00242098
Mírové náměstí 119,263 01 Dobříš
ID DS: pnxbx8u
<br>
www.mestodobris.cz
<br> epodatelna@mestodobris.cz
Ústředna: 318 533 311
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 29.03.2021
IDENTIFIKÁTOR: MDOBX00OSTRF Vodohospodářská společnost Dobříš <,>
<br> spol.s r.o <.>
Jiráskova 656
263 01 DOBŘÍŠ
<br> ČJ.: MDOB 15788/2021/Von
SPIS.ZN.: MDOB/2853/2021/VŽP
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: vonasek@mestodobris.cz
<br> DATUM: 01.04.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -
- STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Dobříš,Odbor výstavby a životního prostředí,Oddělení výstavby,Úsek dopravy
a silničního hospodářství,podle § 124 odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) jako orgán státní správy ve věcech provozu na
pozemních komunikacích (dále jen orgán státní správy),na základě žádosti ze dne 29.03.2021
podané právnickou osobou – společností Vodohospodářská společnost Dobříš,spol.s r.o <.>,se
sídlem Jiráskova 656,263 01 Dobříš,IČO 49549677,zastoupenou na základě písemně udělené
plné moci ze dne 23.03.2021 společností QUO,s.r.o <.>,se sídlem Křižíkova 2158,256 01 Benešov
u Prahy,IČO 26487985,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství
policie Středočeského kraje,Dopravního inspektorátu Příbram,čj.KRPS-2561/ČJ-2021-011106 ze
dne 24.03.2021 <,>
<br> stanovuje
<br> v souladu s ustanovením § 124 odst.6 a dle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona
o silničním provozu a v souladu s § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2001 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> v tomto rozsahu:
1.Komunikace: ...
Městský úřad Dobříš - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - mapy.pdf
Název akce: v Vypracoval: Quo s.r.o.Zupanovice - obnova vodovodu Datum: 3/2021 Název Výkresuz DIO MK Županovice,obnova vodovodu - celková situace Formát: 1 x A4 %]
<br> wa:
<br> H
<br> Název akce:
<br> Vypracoval: Quo s.r.o.Zupa novice - obnova vodovodu Datum: 3/2021 Název výkresu: DIO MK Županovice,obnova vodovodu — úsek pracovního místa USt Č-5 2 Formát: 1 X A4
<br> \ 5— čas—— '\1 & š
<br> Detail pracovního místa - dle vyznačených úseků po 30m <.>
<br> Min.2,75 m
<br> MK
<br> Županovice.EEIHÍCE L 343
<br> íý
<br> “||".|; _.'.IIIIEII'II na::lls.<.>.Iap:r
<br> Županovice - obnova vodovodu
<br> Název výkresu: DlO MK Županovice,obnova vodovodu - pracovní místo
<br> ©
<br> V492
<br> Vypracoval: Quo s.r.o.Datum: 3/2021 Listč.: 3 Formát: 1xA4 “ ' Zupanowce _ _ 251mm 1 343 íii : * “>< íii MK
<br> Detail pracovního místa - dle vyznačených úseků po 30m.n „„
<br> sis: mms Min.2,75 m
<br> L
<br> %>?
<br> 245
<br> “||".I: _.m::lm nach: „Iapjr
<br> “©

Načteno

edesky.cz/d/4559996

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Županovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz