« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 15 ze dne 1.3.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 15 ze dne 1.3.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.15 ze dne 1.3.2021 - Oficiální stránka obce Horoušany 
ze zasedání zastupitelstva obce Horoušany,které se konalo dne 1. 3. 2021 v budově Obecního úřadu Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany od 19:00 hod.do 21:30 hod <.>
Přítomno 8 členů zastupitelstva: XXX XXXXXXX,Mgr.XXX XXXXXXX,Ing. Karel Petr,XXXXX XXXXX,Jan Gráf,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX
Omluveni: -
Schválení programu zasedání,určení ověřovatelů a zapisovatele
Prodej pozemku parc.č. 590/26 o výměře 36 m2 a pozemku parc.č. st.879 o výměře 6 m2 oba v k.ú.Horoušany,podle GP č. 1368-93/2020 z pozemku parc.č. 590/3 v k.ú.Horoušany,na kterých je umístěna trafostanice pro ČOV – žádost společnosti ČEZ Distribuce,a.s <.>
Pronájem 40 m2 z pozemku parc.č. 402/3 v k.ú. Horoušany za účelem umístění včelích úlů – žádost S.H <.>,bytem Horoušánky
Informace k poplatkům za ukládání odpadu na skládku a zajištění agendy společností FCC Česká republika,s.r.o <.>,IČO: 45809712
Stanovisko obce k dalšímu postupu ve věci žaloby vedené Okresním soudem Praha – východ o odstranění nemovitých věcí z pozemku parc.č. 590/2 (nově podle GP č. 1013-1/2016 parc.č. 590/19) v k.ú.Horoušany proti P. S <.>,bytem Horoušany
Návrh na změnu územního plánu – žádost J.Ř <.>,bytem Klánovice
Žádost předsedy spolku Modletice o poskytnutí příspěvku na konání letního tábora
Nabídka na vypracování projektové dokumentace pro stavbu skateparku
Dary dobrovolným spolkům působícím v obci a okolí (Spolek sportovních rybářů Horoušany,Honební společenství Horoušany,Samostatná vlastenecko-dobročinná obec baráčníků „Podlesí“ v Jirnech,FC Horoušany)
Nákup osobního automobilu pro potřeby údržby veřejných prostranství v obci Horoušany a Horoušánky
Oprava kabelového vedení veřejného osvětlení (ulice Souběžná,Diamantová,Ve Vilkách)
Účetní závěrka mateřské školy
Dodatek č. 18 k autobusové lince č. 343,dodatek č. 18 k autobusové lince č. 344,dodatek č. 17 k autobusové lince č. 353,dodatek č. 18 k autobusové lince č. 484 a...

Načteno

edesky.cz/d/4548907

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz