« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Záměr obce pronajmout stánek v zámecké zahradě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obec Přestavlky,Přestavlky 109,PSČ 750 02,IČO: 00636495
<br> Z á m ě r Obec Přestavlky zveřejňuje podle 5 39 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ( obecní zřízení),ve znění pozděj ších předpisů záměr pronajmout:
<br> budovu č.ev.3,která je součástí pozemku parc.č.st.166 o výměře 36 m2,která je zapsaná na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,Katastrální pracoviště Přerov,k.ú.Přestavlky u Přerova.(prodej ní stánek s udímou a přilehlé prostory)
<br> Kritéria,která musí splňovat zájemce:.Živnostenský list — hostinská činnost.Platný zdravotní průkaz.Bez závazků vůči obci Přestavlky.Dovršení věku 18-ti let v den přihlášení
<br> Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky,které musejí být doručeny obecnímu úřadu do 22.9.2020 <.>
<br> Fyzická prohlídka předmětu pronájmu je možná po domluvě na obecním úřadě.XXX XXXXXXXXXX starosta obce % / L
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.9.2020 Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Tel: 581 222 053 E-mail: ou©prestavlkyuprerovacz

Načteno

edesky.cz/d/4529246

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz