« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-03-11 - VV - MČBT-1758-2021
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/0991/2021/Mih
<br> MČBT/1758/2021
<br> V Brně dne: 10.3.2021
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> fax:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mihulova@turany.cz
<br>
<br>
<br> EG.D,a.s <.>
<br> Lidická č.p.1873/36
<br> 602 00 Brno
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Společnost EG.D,a.s <.>,IČ 280 85 400,Lidická č.p.1873/36,602 00 Brno <,>
<br> kterou zastupuje společnost Puttner,s.r.o <.>,Ing.XXXXX XXXXXX,IČ XXX XX XXX,Šumavská č.p.416/15 <,>
<br> 602 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 8.2.2021 žádost o vydání změny územního rozhodnutí č.D/02/2020,č.j <.>
<br> MČBT/7610/2020 ze dne 6.10.2020 o umístění stavby nazvané
<br> „Brno,Dvorska,st.úprava NN,VN,TS“
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.120,121/4,170,173/2,183/3 a 198 v katastrálním území
<br> Dvorska.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Z důvodu nevyhovujícího stavu stávající nadzemní sítě NN dojde k úpravě stávajícího venkovního vedení
<br> NN.Toto venkovní vedení bude zrušeno a nahrazeno podzemním kabelovým vedením NN.V návaznosti
<br> na koordinaci se stavbou kanalizace ve Dvorskách došlo ke změně tras kabelových vedení NN oproti
<br> navrženým trasám,na které bylo vydáno výše uvedené územní rozhodnutí <.>
<br> Ulice Zapletalova
<br> Z důvodu zřízení odvodňovacího příkopu dojde v ulici Zapletalově ke změně trasy navrženého
<br> kabelového vedení NN.Změna trasy bude v celkové délce 222 m,původní délka trasy byla 232 m.Kabel
<br> zůstane uložený v pozemcích parc.č.120 a 121/4 k.ú.Dvorska.Oproti původní trase bude posunutý o
<br> 0,4 m až 1,9 m blíž k rodinným domům <.>
<br> Ulice Výsluní
<br> V ulici Výsluní bude trasa navrženého kabelového vedení stranově odsunuta kvůli kolizi s již
<br> realizovaným vodovodem.Délka změněné trasy kabelového vedení NN bude 74 m,délka původní trasy
<br> je 73 m.Z důvodu nedostatku m...

Načteno

edesky.cz/d/4520622

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz