« Najít podobné dokumenty

Obec Vrchy - Návrh rozpočtu obce Vrchy na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrchy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Vrchy na rok 2021
NÁVRH ROZPOČTU OBCE VRCHY NA ROK 2021
<br> PRIJMY 1111 daň z příjmu FO 780 000| 1112 daň z příjmu FO svč 12 500 1113 daň z příjmu FO kap 78 soQ 1121 daň z příjmu PO 580 000| 1122 daň z přj.práv.osob za obce 9 OOOI 1211 daň z přidané hodnoty 1 600 000 1334 odvody za odnětí půdy z ZPF 100 1340 poplatek za svoz kom.odpadu 140 400 1341 poplatek ze psů 6 800 1361 správní poplatky 1 000 1381 daň z hazardních her 20 000 1511 daň z nemovitostí 370 om 4112 dotace na výkon státní správy 70 SOÚ 4113 neinvestiční dotace státní fond 30 0m 4129 přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 1 003 5 2310 vodné 115 000 5 3612 bytové hospodářství 22 8m 5 3613 pronájem nebytových prostor 4 OOOI 9 3632 pronájem pozemků (pohřebníctví) 1 440 5 3639 pronájem pozemků 40 242 9 3713 změny tech.vytápění —splátky od občana 147 000 5 3725 třídění odpadů 32 oool 9 6171 příjmy z prodeje pozemků 100 OOOI 9 6310 obecné příjmy z fin.operací 2 (E 4 164 582
<br> HNANCOVÁNÍ
<br> 5 8123 Poskytnuté bezúročné půjčky od SFŽP 600 000 5 8115 zapojení zůstatku na účtech 3 077 022 PRIJMY ELREM | | | W
<br> Vyvěšeno dne : 11.03.2021
<br> Bude sňáto Sňato dne
<br> Evidenční č
<br> : 27.03.2021
<br> íslo: 05/2021
<br> Za správnost : XXXXX XXXXXXXXXX
<br> OBECNÍ'
<br> NÁVRH ROZPOČTU OBCE VRCHY NA ROK 2021
<br> M 52212 silnice 150000| & 2221 provoz veřejné sil.dopravy 10 730l g 2310 pitná voda 350 ooo| & 3399 ostatní záležitosti kultury 15 000' 5 3631 veřejné osvětlení 180 000 53639 Komunální služby a územní rozvoj 150 000 © 3713 Investiční půjčené prostředky obyv.600 000 5 3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu 11 OOOI & 3722 sběr a svoz komun.odpadů 210 000 5 3723 sběr a svoz ost.odpadů 50 000 53725 využití a znešk.odpadů(BIO,plast,sklo) 160 000| © 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 350 000| 5 5512 požární ochrana 60 000 9 6112 zastupitelstvo obce 263 0005 5 6171 činnost místní správy,rezervy 4 513 960 5 6310 finanční operace - poplatky,úroky úvěry 120 000| & 6320 finanční operace - pojistné 20 500| & 6399 platby ...

Načteno

edesky.cz/d/4519663

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrchy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz