Obec Vrchy

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://www.obec-vrchy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vrchy
Vrchy 65
742 45 Vrchy

Datová schránka: hjhbwky
E-mail: obecvrchy@cmail.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 1/2020
24. 09. 2020 Rozpočtové opatření 1/2020
23. 09. 2020 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
23. 09. 2020 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Vrchy na 01.10.2020 v 18.00 hodin
15. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1-2020 obce Vrchy
15. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
31. 08. 2020 Mimořádné opatření č. 22-2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
25. 08. 2020 Oznámení o uzavření Obecního úřadu Vrchy
17. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020
14. 08. 2020 Mimořádného opatření KHS MSK č. 20/2020
11. 08. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.1/2020
10. 08. 2020 Mimořádné opatření č. 18/2020 KHS Ostrava
05. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2.a3. října 2020
01. 08. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Vrchy za rok 2019
01. 08. 2020 Schválený Závěrečný účet obce Vrchy za rok 2019
29. 07. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- Opatření obecné povahy -Č.j. 33784/2020-MZE-16212
29. 07. 2020 příloha k OOP č.j.33784/2020-MZE-16212
24. 07. 2020 Mimořádné opatřeni č.16-2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
24. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška Rozh..." již není dostupný.
21. 07. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, dne 8.9.2020
17. 07. 2020 Mimořádné opatření č. 15 KHS Ostrava při epidemii
15. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška- El..." již není dostupný.
08. 07. 2020 Oznámení o uzavření Obecního úřadu Vrchy od 07.07.-13.07.2020
02. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Vrchy za rok 2019
02. 07. 2020 Schválený Závěrečný účet obce Vrchy za rok 2019
01. 07. 2020 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- ozn..." již není dostupný.
30. 06. 2020 Mimořádné opatření č. 11-2020 Krajské hygienické stanice MSK
24. 06. 2020 Schválený Závěrečný účet obce Vrchy za rok 2019
24. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Vrchy za rok 2019
19. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Vrchy na rok 2020
19. 06. 2020 Schválený rozpočet na rok 2020
15. 06. 2020 Pozvánka na 10. zasedání ZO dne 23.6.2020
09. 06. 2020 Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 DSO SOMPO 2016
09. 06. 2020 Pozvánka na 9. shromáždění delegátů DSO SOMPO 2016
09. 06. 2020 oznámení + návratka, návrh záverečného účtu za rok 2019
09. 06. 2020 oznámení + návratka, pozvánka na SD DSO SOMPO 2016
02. 06. 2020 Příloha č.2 Rozvaha obce Vrchy 2019
02. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Vrchy za rok 2019
02. 06. 2020 Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospdaření obce Vrchy, IČ 00848514 za rok 2019 -0002
02. 06. 2020 Příloha č.5 Inventarizační zpráva za rok 2019+ soupis
02. 06. 2020 Příloha č. 4 Výkaz zisku a ztráty obce VrchyV061
02. 06. 2020 Příloha č.1 výkaz Fin 2-12 M Údaje o plnění rozpočtu za rok 2019
28. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
12. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Vrchy na rok 2020
12. 05. 2020 Schválený rozpočet na rok 2020
07. 05. 2020 Schválený rozpočet obce Vrchy na rok 2020 na závazné ukazatele
07. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Vrchy 2020
04. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Vrchy č. 1/2020,kterou se mění obecně závazná vyhláška obce č.3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad
28. 04. 2020 Veřejná vyhláška- hromadný předpisný seznam č.j. 1882058-20-3200-11460-803051

XML