« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi pro stát nepotřebného majetku České republiky - Ministerstva obrany, pozemku v k. ú. Michle, Malá Chuchle, Dejvice (obec Praha), k. ú. Lešany nad Sázavou (okr: Benešov), Čj. MO 57297/2021-1150 SLU-77274/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi pro stát nepotřebného majetku České republiky - Ministerstva obrany, pozemku v k. ú. Michle, Malá Chuchle, Dejvice (obec Praha), k. ú. Lešany nad Sázavou (okr: Benešov), Čj. MO 57297/2021-1150 SLU-77274/2021
1/7
<br>
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE
<br> PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
<br> Česká republika – Ministerstvo obrany <,>
zastoupená Ing.Ľubošem Hajdukem <,>
<br> Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce nakládání s majetkem <,>
adresa: ČR – MO,Odbor nakládání s nepotřebným majetkem (ONNM) sekce nakládání s majetkem <,>
<br> Tychonova 221/1,160 01 Praha 6
(dále jen „oznamovatel“) <,>
<br> podle § 22 odst.1 zák.č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích <,>
ve znění pozdějších předpisů,a podle části páté vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje <,>
<br> že za níže uvedených podmínek
<br> dne 3.3.2021 zahajuje výběrové řízení (VŘ)
za podmínek na zjištění zájemců o koupi k uvedeným předmětům koupě
<br> popsaným pod příslušným variabilním symbolem (VS):
<br>
Důležité upozornění: jednotlivé předměty koupě jsou podrobně popsány v příslušných konceptech kupních
smluv,jež jsou pod příslušným VS uveřejněny na www.onnm.army.cz.Znění inzerátu je pouze
<br> informativním popisem nemovitostí,proto je nutné se bezpodmínečně seznámit s přesným popisem
a důležitými skutečnostmi uvedenými v konceptu kupní smlouvy <.>
<br>
ČÁST A
<br> PODMÍNKY NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI:
<br> 1.Doručení přihlášky:
Zájemce o koupi doručí oznamovateli přihlášku v zalepené obálce označené heslem:
„PŘIHLÁŠKA – … zde je nutno nezaměnitelně vyplnit označení předmětu koupě a variabilní
symbol (u každého předmětu koupě tučný úvodní text viz ČÁST D tohoto oznámení VŘ) … -
NEOTVÍRAT“
na adresu: Ministerstvo obrany,Odbor nakládání s nepotřebným majetkem,Sekce nakládání
s majetkem,Tychonova 221/1,160 01 Praha 6 prostřednictvím poštovní služby <.>
Přihlášky prostřednictvím poštovní služby musí být podány k doručení,a to pouze jako psaní – listovní
zásilka u držitele poštovní licence tj.Če...

Načteno

edesky.cz/d/4512720

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz