« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Šaldova 34, Praha 8, parc. č. 806, k.ú. Karlín TSK-77347/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Šaldova 34, Praha 8, parc. č. 806, k.ú. Karlín TSK-77347/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZOOO64581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Rásnovka 81770,110 00 Praha 1 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu š 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění okrasné zeleně
<br> lokalita: Šaldova 34,Praha 8,Karlín,PSČ 168 na období: 11.04.2021—30.09.2021
<br> výměra.1 m2
<br> Podolka Gastro,s.r.o.IČO: 02784947 Sídlo: Bílkova 855/19,Praha 1,Staré Město,PSČ 110 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky ua TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,l 10 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Petr Fanoš,1112 obchodní oddělení,telefon: 257015143 První den zveřejnění: 03.03.2021 Poslední den zveřejnění: 18.03.2021

Načteno

edesky.cz/d/4510363


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz