« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: Konzervatoř Duncan Centre, Praha 4, Branická 41 SML-77355/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: Konzervatoř Duncan Centre, Praha 4, Branická 41 SML-77355/2021
Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním <,>
<br> základním,středním,a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 3 vyhlášky č.54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,ve
<br> znění pozdějších předpisů,(dále jen „vyhláška č.54/2005 Sb.“),konkursní řízení na funkci
<br> ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:
<br>  Konzervatoř Duncan Centre,Praha 4,Branická 41
<br>
<br> Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických
<br> pracovnících
<br> a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických
<br> pracovnících“):
<br> » odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících <,>
<br> » příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících <,>
<br> » plná svéprávnost <,>
<br> » bezúhonnost <,>
<br> » zdravotní způsobilost <,>
<br> » znalost českého jazyka <.>
<br>
<br> Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
<br> » pedagogické aspekty práce na pozici ředitele/ředitelky školy,pedagogická koncepce odpovídající
<br> vzdělávání v konzervatoři,představa uchazeče o vedení pedagogického sboru,znalosti v oblasti
<br> trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství,výchovy a
<br> vzdělávání <,>
<br> » znalost školských právních předpisů a školské problematiky <,>
<br> » znalost zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů,a dalších pracovně
<br> právních předpisů <,>
<br> » základní ekonomické znalosti <,>
<br> » organizační a řídící schopnosti <.>
<br>
<br> Obsahové náležitosti přihlášky:
<br> » jméno,příjmení a titul uchazeče <,>
<br> » datum a místo narození uchazeče <,>
<br> » místo trvalého pobytu uchazeče <,>
<br> » pozice,na kterou se uchazeč hlásí <,>
<br> » datum a podpis uchazeče <.>
<br> K přihlášce přiložte:
<br> » strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstn...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz