« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Rozhodnutí - MMR-18320/2021-83

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

18320_rozhodnuti.pdf [PDF, 345KB]
1/14
<br> MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Staroměstské nám.6
<br> 110 15 Praha 1
<br> Adresáti: dle rozdělovníku
<br> V Praze dne 26.února 2021
Č.j.: MMR-18320/2021-83
<br> R O Z H O D N U T Í
Magistrát hl.m.Prahy,odbor stavebního řádu,usnesením č.j.MHMP 2532312/2019
<br> (sp.zn.S-MHMP 1884893/2019/STR) ze dne 8.1.2020 rozhodl dle § 81 odst.3 písm.g)
zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,„a dle ust <.>
§ 178 odst.2 zákona č.500/2006 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,“ o námitce
podjatosti Mgr.Ondřeje Koláře,starosty Městské části Praha 6,uplatněné:
<br> Ing.Lubošem Brabcem,nar.25.5.1965,bytem Pod Aritmou 549/8,160 00 Praha 6 <,>
Ing.Jaroslavem Rummlerem,nar.18.4.1981,bytem Půlkruhová 813/34,160 00
Praha 6 <,>
Petrou Vrbovou,nar.4.10.1976,bytem Půlkruhová 730/24,160 00 Praha 6,Lidmilou
<br> Volfovou,nar.28.6.1945,bytem Na Volánové 691/15,160 00 Praha 6,Terezou Víznerovou <,>
nar.6.11.1972,bytem Vokovická 176/27,160 00 Praha 6,Rozálií Víznerovou <,>
nar.8.11.1975,bytem Vokovická 176/27,160 00 Praha 6,Ing.Mgr.Kateřinou Verni
Pavelkovou,nar.2.3.1974,bytem Oválová 325/22,160 00 Praha 6,MUDr.Olgou
Váchovou,nar.22.6.1955,bytem Na luzích 566/22,160 00 Praha 6,Ing.arch.Janou
Tycarovou,nar.31.3.1976,bytem Na pískách 2091/136,160 00 Praha 6,Ing.Janou
Škorpíkovou,nar.15.8.1965,bytem Na Bělidlech 115/4,290 01 Poděbrady,Mgr.Veronikou
Šimkovou,nar.12.5.1981,bytem Na krutci 805/15,160 00 Praha 6,Dagmarou
Slapničkovou,nar.2.8.1954,bytem Pod Aritmou 547/6,160 00 Praha 6,Jitkou Peštovou <,>
nar.27.3.1970,bytem Pod Aritmou 548/10,160 00 Praha 6,Michalem Peštou <,>
nar.30.6.1971,bytem Pod Aritmou 548/10,160 00 Praha 6,Mgr.Zdenkou Pavlasovou <,>
nar.9.10.1952,bytem Půlkruhová 164/9,160 00 Praha 6,Mgr.Bohuslavem Pavlasem <,>
nar.14.10.1948,bytem Půlkruhová 164/9,160 00 Praha 6,Ing.Jakubem Novotným <,>
nar.17.11.1993,bytem José Martího 243/19,162 00 Praha 6,Terezou Novotnou <,>
nar.19.6.1979,bytem K Červenému vrchu 740/22,160 00 Praha 6...

Načteno

edesky.cz/d/4509656

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz