« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Přerušení dodávky elektřiny 24.03.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bezproudí 24.03.2021
Et DlsTRlBucE
lNFoRMAcE o plÁnoveruÉu pŘenušrruí oooÁvrv elexrŘlruy
<br> Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce,a.s <.>,siVás dovolujeme
informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060747817 ve Vaší obci/ městě:
<br> Trutnov/Bohuslavice
<br> Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst
naleznete na našich webor4ých stránkách https://www.cezdistribuce.czlodstavky <,>
<br> Na uvedených webouých stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému
individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny <.>
<br> Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě
obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací <.>
<br> Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu,a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpeěného a spolehlivého provozu distribuční sítě <.>
<br> Děkujeme Yám za vstřícnost a pochopení <.>
<br> S pozdravem <.>
<br> Sídlo: Děčín,Děčín lV.Podmokly,Teplická az+ls,psČ 405 02 | zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ústí nad Labem,sp.zn.B zl+s 1lČ:24729035,Dla cz24729035 | e-mail: info@cezdistribuce.cz,www.cezdistribuce.cz I
Kontaktní bezpla_tná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch,distribuční požadavky,informace) |
zasílací adresa: CEZ Distribuce,a.s <.>,Plzeň,Guldenerova2577l19,PSC 326 00
<br> Dne od Do
<br> 24.03.2021 7:30 í í:00
<br>
<br> 24.03.2021 (07:30 - 1'l:00) - plánovaná odstávka č.110060747817
<br> Trutnov - Bohuslavlce,okres Trutnov
Bohuslavice
99,226
<br> Ke Kryblici
29,46
<br> Kladská
86,101
<br> Mostní
22,100
<br> Vraní
20,27,30,34,36

Načteno

edesky.cz/d/4509232

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz