« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Výzva vlastníkovi odstaveného vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

17445 21, Výzva vlastníkovi odstaveného vozidla
Č.j.17445/2021
str.2
<br> *MUJNX013OU7W*
<br> MUJNX013OU7W
<br>
MAGISTRAT MESTA JABLONEC NAD NISOU <.>
<br> ODBOR STAVEBNi A ZIVOTNiHO PROSTREDL ODDELENi ZIVQTNiHQ PROSIREpi
A STATNI PAMATKOVE PECE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19,46601 JABLONEC NAD NISOU
<br>
Spisová značka:
SPR/OŽP/458/2021/Sov
<br>
<br> Č.j.:
17445/2021
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> Fax:
<br> E-mail:
Bc.XXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
sovova@mestojablonec.cz
<br>
<br> Vyhotoveno dne:
02.03.2021
<br>
<br>
XXXXXX XXXXXXXXX
Třtěnice XX
XXX XX Třtěnice
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výzva vlastníkovi odstaveného vozidla
Magistrát města Jablonec nad Nisou,oddělení životního prostředí a státní památkové péče (dále jen „MMJN“),jako obecní úřad,v jehož správním obvodu se nachází odstavené vozidlo,Vás tímto dle § 105 odst.1 zákona č.542/2020 Sb.o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon“),jako vlastníka vozidla XXXX XXXXX Caravan barvy šedá metalíza (v současnosti bez registračních značek,VIN W0L0TGF35Y2218465,původně odstaveného v ulici Kokonínská u vysílače v Jablonci nad Nisou),které bylo přemístěno z důvodu ohrožení životního prostředí na odstavné parkoviště odtahové firmy XXXXXXX XXXX v ulici Janovská XX,Jablonec nad Nisou <,>
vyzývá k jeho odstranění <.>
<br> Dle § 102 odst.2 písm.c) zákona se odstaveným vozidlem rozumí vozidlo,které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu,doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla a které se nachází mimo pozemní komunikaci na místě,kde může poškodit nebo ohrozit životní prostředí nebo zdraví lidí,nebo na veřejně přístupném místě,kde narušuje vzhled obce <.>
Poučení:
V souladu s § 102 odst.3 zákona po marném uplynutí 1 měsíce od zveřejnění výzvy k odstranění odstaveného vozidla zajistí obecní úřad předání odstaveného vozidla osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností <.>
Vyvěšeno: 05.03....

Načteno

edesky.cz/d/4509174

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz